Bil og andre kjøretøy


 Osloadvokatene har omkring 100 saker som gjelder bilkjøp og feil ved biler hvert år.

Bil


Har du kjøpt bil, motorsykkel, snøscooter eller annet kjøretøy med feil og mangler? Osloadvokatene har omkring 100 saker som gjelder bilkjøp og feil ved bil hvert år. Vi har lang erfaring både i forhandlinger med selger og kjøper, og i forliksrådet/retten hvis du ikke oppnår enighet.

Feil på bil

Ved feil på bil vil selger ofte be om å få reparere bilen. Dette må du til en viss grad akseptere. Hvis feilen ikke blir borte eller hvis bilen har mange og store feil kan det være riktig å kreve heving av kjøpet. Det betyr at du får tilbake kjøpesummen med tillegg av morarenter og eventuelle utgifter du har fått som følge av kjøpet.

Bilselgere

Vi bistår også bilselgere i en del saker og kan reglene fra begge sider. For en bilselger vil det være vanskelig å vite hva man skal tilby kjøper.

Hvor stort avvik i tvistesum

De sakene vi bistår i er saker der avviket mellom det som var avtalt og det du har mottatt utgjør minst kr 10 000,- til kr 20 000,-.
Blir tvistesummen mindre enn dette vil det ofte lønne seg å innlede forhandlinger på egenhånd fremfor å bruke advokat. Er det flere mindre feil på bilen vil disse til sammen være tilstrekkelige til å kreve heving av bilkjøpet.

Kontakt Osloadvokatene ved spørsmål som gjelder kjøp eller salg av bil.

Har du krav på fri rettshjelp?

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler bil og andre kjøretøy


Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om bil og andre kjøretøy