Arv


Det hender at testamenter er ugyldige. Arv med særkullsbarn reiser andre spørsmål.

  Arv


  Arv etter arveloven? Arveloven har regler om hvem som skal arve og hvor mye du skal arve.

  • Trenger du et testament?
  • Får du din del av arven?
  • Unngå unødvendig konflikt
  • Arveoppgjør og særkullsbarn
  • Kan gjenlevende ekrefelle sitte i uskiftet bo?
  • Overføre eiendom til arvinger?

  Arveloven har regler om hvem som skal arve deg når du dør. Disse bestemmelsene har du mulighet til å fravike gjennom å opprette et testament. På den måten kan du
  tilgodese eller utelukke noen fra å motta arv.

  Samboer og arverett

  Dersom du er samboende, ikke har egne barn eller har særkullsbarn er det lurt å opprette et testament. Samboere har begrenset arverett etter arveloven, et testament er for å unngå at det oppstår konflikter mellom de som skal arve.
  Når arveoppgjøret skal gjennomføres kan det foretas med bistand fra en advokat.

  Gyldig testament

  Advokaten vil undersøke om det foreligger et gyldig testament, bistå med utstedelse av proklama, avkall på arv, selge/fordele eiendeler, betale gjeld og innberette til
  ligningsmyndighetene og skattefogd. Når dette er gjennomført vil verdiene til arvingene utbetales. Kanskje et av barna har fått mer enn de andre barna mens foreldrene var i live og noe av dette må komme til fradrag ved utlodningen.Det kan være spørsmål om grensen mellom livsdisposisjoner og dødsdisposisjoner.
  Arveoppgjør er ofte preget av følelser, og det er lurt å bruke en advokat for å løse dette.

  Osloadvokatene har meget dyktige advokater som jobber med arv og arvesaker!

   

  Kontakt oss

  Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler arv


  Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

  Send henvendelse

  Kontaktskjema - bottom

  Flere artikler om arv