Håndverktjenester


Du kommer i kontakt med håndverkere i mange situasjoner. Det kan være som huseier, bileier, båteier og eier av fritidseiendom.

Håndverktjenester


På håndverktjenester som er utført av fagmenn vil du normalt ha 5 års klagerett og håndverkeren kan stilles til ansvar for feil og mangler.

  • Ble taket ferdig og holder det tett?
  • Er sluket det høyeste punktet på badet?
  • Har ufaglærte samme ansvar som faglærte?
  • Har du forskuddsbetalt og håndverkeren har gått konkurs?
  • Kan du klage på arbeid som er betalt ”svart”?

Kjøpt en tjeneste som ble dyrere enn avtalt?Har du kjøpt håndverktjenester til service eller vedlikehold av båt eller bolig?

Håndverkertjenesteloven stiller krav til tjenesten. Loven forutsetter at det skal leveres til avtalt tid og til avtalt pris, og at varen skal være i avtalt stand. Osloadvokatene kjenner loven og kan hjelpe deg å utarbeide en riktig reklamasjon. Når du reklamerer er det viktig at det gjøres straks du har oppdaget feilen. Det finnes regler om reklamasjon i håndverkertjenesteloven § 22.

Reklamasjon på håndverktjenester

Det kan bli store summer og uklare muntlige avtaler, og oppstå tilleggsarbeider som ingen forutså før arbeidet startet opp.Når du oppdager at en håndverker ikke har gjort arbeidet som avtalt eller forutsatt, må du reklamere.
Privatpersoner vil ofte ha krav på dekning av 80 % av utgiftene til advokat under sin rettshjelpsforsikring om det har oppstått en konflikt.

Osloadvokatene kan saker som gjelder kjøp av håndverktjenester!

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler håndverktjenester


Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om håndverktjenester