NAV


Har du fått avslag på stønader og trygd fra NAV? Har NAV overprøvet legens vurdering?

NAV


Osloadvokatene hjelper deg om du har fått et avslag fra NAV. De gjør en del feil vurderinger og det kan bety mye for deg.

  • Uføretrygd – ufør
  • AAP – avslag på arbeidsavklaringspenger – dagpenger
  • Tilbakebetalingskrav – krav
  • Klage på vedtak
  • Trygd og trygdeavslag
  • Avslag på stønader (ikke sosialstønad!)
  • Avslag på overgangsstønad
  • Saksbehandlingsfeil

Osloadvokatene hjelper deg og har advokater som er spesialister på NAVsaker. Har du fått et NAVavslag, kan Osloadvokatene sjekke om vedtaket er lovlig. Blir du for eksempel ufør og får avslag på uføretrygd vil dette ramme deg hardt. Osloadvokatene kan hjelpe deg å klage på vedtaket.

Har du krav på fri rettshjelp?

NAV og forvaltningsloven?

Osloadvokatene sjekker din mappe for å se om alt har blitt gjort riktig. De må følge forvaltningsloven. Husk at det som regel er en klagefrist som må overholdes. Ta raskt kontakt med Osloadvokatene om du har fått et avslag på søknad.

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler NAV


Ønsker du hjelp til å påklage avslag fra NAV kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om NAV