Voldsoffererstatning


Vet du at alle voldsofre har krav på full voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning


Voldsoffererstatning kan kreves fra kontoret for voldsofre og direkte fra gjerningsmannen. Du kan ha rett på erstatning selv om politiet har henlagt saken.

• Har du vært utsatt for vold eller tvang?
• Har du vært utsatt for psykisk vold?
• Du kan få erstatning fra staten selv om gjerningsmannen er ukjent
• Du kan også få erstatning ved psykisk vold i ekteskap/samboerforhold

I Norge har vi en voldsoffererstatningslov. Du som har vært utsatt for vold og overgrep kan kreve inntil 5,6 millioner kroner fra staten. I tillegg kan du kreve erstatning fra gjerningsmannen.

Det behøver ikke være grov vold, da også mindre overgrep kan få store konsekvenser for den enkelte. Alle forhold kan få stor betydning for livsutfoldelsen og kan redusere livsgleden vesentlig. Det finnes mange eksempler på saker hvor personer har blitt tilkjent erstatning for tilsynelatende mindre alvorlige handlinger.

  • Trusler og trakassering
  • Beføling
  • Tannskader
  • Dyttet i bakken
  • Slått i ansiktet
  • Spredning av nakenbilder

I voldsoffersaker vil du kunne få fri rettshjelp. Osloadvokatene kan også være din bistandsadvokat i saken.

Voldsoffererstatning fra Staten

Ofte vil det ikke være penger å hente hos gjerningsmannen og det er grunnen til at Staten betaler. Spesielt i saker med vold i nære relasjoner er det vanlig å kreve voldsoffererstatning fra Staten. Ofte kan det være vanskelig å kreve voldsoffererstatning fra foreldre, ektefelle eller fra egne barn. Staten vil i slike tilfeller sørge for at du ikke går glipp av erstatningen du har krav på. Osloadvokatene hjelper deg med søknad om voldsoffererstatning.

Psykiske skader ved vold

Osloadvokatene innhenter journaler og søknader, og ordner alt for deg. Kontakt Osloadvokatene så tidlig som mulig i prosessen, slik at vi kan få henvist deg til psykolog eller andre som kan hjelpe deg å bli bra.

Det er viktig å få med kommende utgifter i erstatningen slik at du får dekket dette for resten av livet.

Ved å bruke Osloadvokatene i slike saker vil du erfaringsvis oppnå mye høyere erstatning enn du ville fått på egenhånd. Vi har erfaring med å innhente alle opplysninger og sørge for at skaden er godt dokumentert. Osloadvokatene er blant Norges beste advokater innen voldsoffererstatning.

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg med voldsoffer-erstatning


Ønsker du hjelp i et samlivsbrudd kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om vold og voldsoffererstatning