Samlivsbrudd og samboere


Når samboere som har levd sammen i mange år går fra hverandre, er det ofte en del som må fordeles ved samlivsbrudd

Samlivsbrudd


  • Er dere midt i et samlivsbrudd?
  • Hvem skal ha boligen og bilen?
  • Hvem skal ha ansvaret for lånet?
  • Er du ansvarlig for samboers gjeld?
  • Vet du hva du har krav på?

De som bor sammen og har et økonomisk fellesskap uten å være gift, defineres som samboere. Når samboere som har levd sammen i flere år opplever et samlivsbrudd, er det mye som må fordeles.

Stadig flere lever i ugift samliv. Det mange ikke er klar over er at det økonomiske oppgjøret ikke er lovregulert. Veldig få lager samboeravtale eller samboerkontrakt. Hvem eier da boligen? Bilen? Hvem har betalt husleien? Hva med felles hund?

Lite lovregler for samlivsbrudd mellom samboere

Reglene for oppløsning av samboerforhold kan være kompliserte, og det rettslige vernet er dårlig. De færreste som ordner oppgjør på egen hånd får alt det de har krav på.
Kontakt Osloadvokatene – vi kjenner de kompliserte reglene. Vi utarbeider også en god samboerkontrakt eller samboeravtale i forkant. 

Osloadvokatene hjelper deg i samlivsbrudd med samboer!

Har du krav på fri rettshjelp?

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler samlivsbrudd


Ønsker du hjelp i et samlivsbrudd kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om samlivsbrudd og samboere