Utleiebolig


For mange er kontakten med utleier vanligvis begrenset til det å betale husleien inn på utleiers konto en gang i måneden.

Utleiebolig


Den som leier en utleiebolig har alltid en utleier å forholde seg til.

  • Har utleier sagt opp leieavtalen din?
  • Kan du kreve å bli boende?
  • Krever utleier at du skal betale for reparasjoner?

Av og til skjer det ting i leieforholdet som gjør at du blir usikker på hva du kan kreve og hva du må tåle. Ett eksempel kan være at du får seg kjæreste og ønsker å bli samboer. Eller at utleier ønsker å si opp leieavtalen. Eller du vil si opp leieavtalen, men du har bindingstid. Må du betale husleie i hele bindingstiden?

Mange rettigheter i utleiebolig

Selv om du leier og ikke eier en bolig, så har du mange rettigheter som skal ivaretas. Husleieloven er det sentrale lovverket som generelt regulerer forholdet mellom utleier
og leietaker. Leietakere kan få fri rettshjelp i saker om oppsigelse av husleieforhold. I tillegg kan alle tvister som oppstår i husleieforhold dekkes av din innboforsikring. Forsikringsselskapet dekker normalt inntil 80% i advokatutgifter.

Vi bistår også utleiere

I Norge investerer mange i sekundærbolig for å kunne tjene penger på utleie. Det er også blitt vanlig å leie ut en del av sin egen bolig. Dette gjør at mange av aktørene på utleiersiden har liten erfaring med det å drive utleie. Tidligere var situasjonen en annen. Dette betyr at mange uprofesjonelle utleiere må forholde seg til et lovverk som har som utgangspunkt at de er den sterke parten i leieforholdet, selv om realiteten kan være en annen. Da kan det lønne seg å få bistand av en advokat. Advokaten vet hvordan du bør gå frem i de ulike situasjonene som kan oppstå.

For eksempel:

  • Når kan du kaste ut en leietaker?
  • Hvordan kan krav om skyldig leie inndrives?
  • Har leietakeren gjort hærverk i leieboligen?

Du har trolig rettshjelpsdekning for tvist mot leietaker i en eller flere av dine forsikringer. Vanligvis dekker forsikringsselskapet advokatutgifter med inntil kr 100.000,-.

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som gjelder utleiebolig


Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om utleiebolig