Utleiebolig


For mange er kontakten med utleier vanligvis begrenset til det å betale husleien inn på utleiers konto en gang i måneden.

Utleiebolig


Den som leier en utleiebolig har alltid en utleier å forholde seg til.

  • Har utleier sagt opp leieavtalen din?
  • Kan du kreve å bli boende?
  • Krever utleier at du skal betale for reparasjoner?

Av og til skjer det ting i leieforholdet som gjør at du blir usikker på hva du kan kreve og hva du må tåle. Ett eksempel kan være at du får seg kjæreste og ønsker å bli samboer. Eller at utleier ønsker å si opp leieavtalen. Eller du vil si opp leieavtalen, men du har bindingstid. Må du betale husleie i hele bindingstiden?

Mange rettigheter i utleiebolig

Selv om du leier og ikke eier en bolig, så har du mange rettigheter som skal ivaretas. Husleieloven er det sentrale lovverket som generelt regulerer forholdet mellom utleier
og leietaker. Leietakere kan få fri rettshjelp i saker om oppsigelse av husleieforhold. I tillegg kan alle tvister som oppstår i husleieforhold dekkes av din innboforsikring. Forsikringsselskapet dekker normalt inntil 80% i advokatutgifter.

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som gjelder utleiebolig


Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Flere artikler om utleiebolig