Barnefordeling til barnets beste


Ved et samlivsbrudd er det viktigste å komme til enighet om hvor barn skal bo, og hvor mye tid de skal tilbringe med den av foreldrene de ikke bor hos. Hvem skal ha foreldreansvar? Hvor skal barnet bo fast?

Barnefordeling


Det er viktig å komme til enighet om hvor barna skal bo og hvor mye tid de skal tilbringe med den av foreldrene de ikke bor hos ved et samlivsbrudd. Det vanligste er å regulere disse spørsmålene i en avtale. Begrepene «samvær», «foreldreansvar» og «fast bosted» vil være sentrale. Rådfør deg med en advokat før du signerer. Advokater har plikt til å søke løsninger som er til det beste for barna.

Samværsordning for barn

Delt bosted – når foreldre avtaler  at barna skal bo halve tiden hos hver av dem. Dere har full avtalefrihet med tanke på hva slags samværsavtale dere ønsker å inngå.

Barneloven om samvær

”Vanlig samvær” er en ettermiddag i uka med overnatting, annenhver helg, til sammen tre uker i sommerferien, og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie.
Barnelovens sier ikke noe om minimums- eller maksimumssamvær. Foreldrene må derfor avtale en samværsordning som passer for deres barn.

Barnets mening 

Når barnet er sju år skal det få si sin mening om hvem av foreldrene det skal bo hos. Når barnet er tolv år skal det legges stor vekt på hva barnet mener om dette spørsmålet. Barnet skal bli hørt, men til barnet er 18 år, er det foreldrene som tar avgjørelsen om hvor barnet skal bo.
Det er viktig med samvær til barnets beste.

Mekling 

Ved samlivsbrudd og diskusjon om barnefordeling må dere møte til mekling når dere har felles barn under 16 år. Formålet med meklingen er å komme fram til en avtale om foreldreansvar for barna. Dersom dere ikke blir enige kan dere bringe saken inn for domstolen. Domstolen vil i en barnefordelingssak fatte sin avgjørelse på bakgrunn av hva som er til barnets beste, etter en vurdering i den konkrete saken.

Har du krav på fri rettshjelp?

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler barn og samvær


Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om barn og samvær