Kausjon


Har du stilt kausjon eller pant for gjeld til firmaet eller til andre? Visste du hva kausjon egentlig innebar? Føler du deg lurt? Ga banken deg alle opplysningene før dere inngikk kausjonsavtalen?

Kausjon


Er du klar over at gjeld eller kausjon kan slettes dersom banken ikke har oppfylt opplysningsplikten sin? Har du opplevd at den du kausjonerte for ikke gjorde opp for seg og banken krever at du skal betale?

Kausjon for familie eller bedrift

Å kausjonere er farlig og du risikerer å måtte betale hele gjelden du har kausjonert for. Finansavtaleloven stiller strenge krav til bankene for at kausjonen skal være gyldig. Mange firmaeiere blir tvunget til å stille sikkerhet ovenfor banken for kassekreditten til firmaet. Årsaken er som regel at det ikke finnes nok aktiva i selskapet som kan brukes som sikkerhet. Mange har kausjonerer ovenfor venner og familie, gjerne uten vederlag for å være snille.

Medlånetager

I mange saker har banken bedt kausjonisten stille som medlåntager i stedet for å være kausjonist. Hvis meningen var at du skal betale om debitor ikke betaler, så er du i realiteten kausjonist selv om du står oppført som medlånetager.

Din forsikring kan dekke advokatutgifter

Osloadvokatene hjelper deg overfor banken. I slike saker vil ofte din forsikring kunne dekke advokatutgiftene opp til normalt 100 000,-, minus en egenandel.Osloadvokatene sjekker om din forsikring dekker advokatutgifter ved kausjonsspørsmål!

 

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler kausjon


Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom