Familievold


Osloadvokatene kan bistå deg kostnadsfritt i slike saker!

Familievold


Mange opplever å bli utsatt for familievold, overgrep, trusler og tvang fra nærstående.

  • Har du blitt truet av noen i familien?
  • Har du blitt utsatt for fysisk vold?
  • Har du blitt utsatt for psykisk vold?
  • Vold i nære relasjoner?

Det er viktig å huske at slike overgrep, både av fysisk eller psykisk art, er like straffbare når de utføres av kjæreste, samboer, ektefelle, barn, foreldre, som når overgrepene
utføres av andre.

Psykiske skader ved familievold

Typiske psykiske skader som følge av familievold er søvnproblemer, konsentrasjonsproblemer, svekket selvbilde, angst og generell utrygghet.
Osloadvokatene sørger for politianmeldelse, er med i avhør, fremmer krav om besøksforbud og voldsalarm, og andre tiltak som kan trygge deg i en vanskelig
situasjon.

Barn som er utsatt for eller vitne til vold

Barn har også krav på erstatning. Kravet kan rettes mot gjerningspersonen, for eksempel i forbindelse med en straffesak eller ved et vanlig sivilt søksmål, men ofte vil man alternativt kunne søke Kontoret for voldsoffererstatning om utbetaling av erstatning.

Barn kan ha vært vitne til vold i familien, mellom foreldrene, og barnet kan selv ha blitt utsatt for vold. Barn som selv har blitt utsatt for vold vil som hovedregel alltid ha krav på erstatning, i tillegg vil barnet ha krav på egen bistandsadvokat. Barn som har vært vitne til vold mellom foreldrene vil også som hovedregel ha krav på erstatning.

Osloadvokatene hjelper deg i familievold-saker!

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg med familievold-saker


Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om familievold