Skolesaker


Er du blitt tatt for fusk eller plagiat? Du kan klage på vedtaket. Utdanningsinstitusjonen skal betale advokatutgiftene dine.

Skolesaker


Skolen treffer viktige enkeltvedtak hver eneste dag i forhold til elever. Hver eneste karakterfastsettelse kan du påklage. Osloadvokatene hjelper deg i skolesaker. 

Utestengt eller bortvist fra høyskole eller universitet

  • Mistenkt for fusk?
  • Mistenkt for plagiat?

Utdanningsinstitusjonen skal dekke advokatutgiftene dine.

Misfornøyd med skolen

  • Mobbing eller brudd på elevens psykososiale miljø.
  • Fått avslag på skoleplass
  • Fått for dårlig karakter i forhold til prestasjonene
  • Ikke fått tilpasset undervisning
  • Blitt utestengt på grunn av mistanke om fusk på eksamen

Skolens rektor er klageinstans

Du kan klage ved brudd på forvaltningsloven. Fører ikke klagen til rektor frem, kan du ta ut søksmål for tingretten.

Spørsmål om barns skolegang er regulert av forvaltningsloven, opplæringsloven og universitetsloven.

Det er lurt å bruke advokat. Husk at din innboforsikring som regel dekker utgiftene til advokat ved slike saker opp til 100 000,-.

Har du krav på fri rettshjelp?

Osloadvokatene hjelper deg med skolesaker!

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som gjelder skolesaker


Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler som handler om skolesaker