Pasientskade


Har du blitt skadet som følge av medisinsk behandling?

Pasientskade


Osloadvokatene har kompetanse innen pasientskadeerstatning. Disse sakene rettes til NPE – Norsk pasientskadeerstatning. Vi kan bistå med følgende:

  • å søknad om erstatning
  • å klage ved eventuelt helt eller delvis avslag
  • å bringe saken inn for retten om nødvendig

Ikke fri rettshjelp i slike saker

Det gis ikke fri rettshjelp i slike saker. Det betyr at klient selv må dekke advokatutgiftene ved advokatbistand. I en normal sak må man regne med at det vil ta omkring 10 timer for advokat å lage en skikkelig søknad.

Har fått innvilget erstatning fra NPE, så kan du få gratis bistand hos Osloadvokatene

I slike saker dekker NPE advokatutgiftene våre i forbindelse med utmåling av erstatning. Det betyr at vi hjelper deg med å beregne hvor mye du skal få i erstatning.

Har du fått avslag fra Helseklage?

Helseklage er klageorganet til NPE. Et avslag her kan bringes inn for retten og da vil din innboforsikring kunne dekke advokatutgiftene dine hos Osloadvokatene. Alle innboforsikringer dekker inntil 80 % av advokatutgiftene i slike saker oppad begrenset til kr 100 000,-.

 

 

Kontakt oss

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere fagartikler