Krav på erstatning etter koronasmitte i helsevesenet


Dersom du har blitt smittet av korona i helsevesenet har du krav på å få dekket det økonomiske tapet som koronasmitten har ført til. Mange er ikke klar over at de har rett på erstatning i disse tilfellene.

For å ha krav på erstatning som følge av koronasmitte i helsevesenet må det være mer enn 50% sannsynlig at smitten ble påført i helsevesenet. I slike smittetilfeller er det ikke et krav om at sykehuset har gjort noe feil eller at det er svikt i rutinene, det er tilstrekkelig med at man har blitt påført smitten i helsevesenet. Dersom smitten oppstod i helsevesenet vil du ha krav på at flere ulike erstatningsposter skal bli dekket.

Hos Osloadvokatene hjelper vi deg vurdere saken din og gir deg veiledning på om kan ha krav på erstatning.

Dødsfall

Ved dødsfall vil de pårørende ha krav på erstatning til å dekke utgifter til gravferd og andre utgifter de etterlatte har hatt i anledning dødsfallet.

Dersom den avdøde var en forsørger for en eller flere, vil de gjenlevende ha krav på retning for tap av forsørger.

Osloadvokatene – Pasientskadeerstatning ved vaksinasjonsskade

Osloadvokatene – Pasientskadeerstatning ved vaksinasjonsskade

Hvis du har fått en vaksinasjonsskade kan du ha krav på pasientskadeerstatning. Osloadvokatene kan reglene og hjelper deg! Ta kontakt med oss i dag!

osloadvokatene.no/erstatning/pasientskade/pasientskadeerstatning-ved-vaksinasjonsskade/

Økonomisk tap

Som hovedregel dekker erstatningen alle ekstra utgifter du har hatt som følge av koronasmitten eller sykdomsperioden. Slike ekstrautgifter kan være kostand til behandling og andre utgifter knyttet til sykdomsperioden. Erstatningen beregnes etter reglene i skadeserstatningsloven.

Dersom koronasmitten har ført til at du har tapt inntekt vil du også ha krav på erstatning for dette tapet. Du vil også kunne ha krav på menerstatning dersom sykdommen har ført til varige og betydelige skader.

Osloadvokatene hjelper deg

Hos Osloadvokatene får du en uforpliktende evaluering av din sak. Vi hjelper våre klienter gjennom hele prosessen da det kan være avgjørende med god bistand for å gjøre prosessen enklest mulig.

Hos Osloadvokatene påløper det ingen kostander før vi er enige om et oppdrag. Så ta kontakt med oss i dag for en vurdering av din sak.


Relaterte artikler