Båt


Kjøpt eller solgt båt og havnet i en tvist?

Båt


Osloadvokatene hjelper både selgere og kjøpere av båt.

  • Sto båten på land når du kjøpte den slik at du ikke fikk prøvd den?
  • Problemer med selvlensingen?
  • Opplevd motorhavari?
  • Halve båtsesongen tapt pga nødvendig reparasjon?
  • Båten var ikke i den stand som avtalt?
  • Er det kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som gjelder?
  • Har du solgt båt og kjøper krever prisavslag eller heving?

Vi kan både utarbeide reklamasjoner for kjøper eller svare på disse for selger. Det er viktig at du bruker skriftlig kontrakt ved kjøp eller salg. Det finnes flere maler på nettet.

Reklamasjon på kjøp av båt

Oppdager du en feil som er utenom det avtalte må du foreta en reklamasjon ovenfor selger så raskt som mulig ellers kan kravet gå tapt. Hvis det foreligger en mangel ved båten kan kjøper kreve at feilen rettes. Har båten en mangel kan det også gi grunnlag for krav om heving av båtkjøpet, prisavslag og/eller erstatning.

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler båt


Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om båt