Hva utgjør en tilsvarende vare ved omlevering?


Har du kjøpt en ny PC med defekte deler? Eller noen dyre skinnhansker med hull i? Så lenge det ikke vil volde selger urimelig kostnad eller ulempe, kan du som forbruker i utgangspunktet velge mellom retting eller omlevering av varen. I begge tilfeller dreier det seg om en form for avhjelp.

utleiebolig, Håndverktjenester, gjeldsbrev, pant, innkreving,trafikkskade, advokater i oslo, osloadvokater, osloadvokatene, familieadvokater, eiendomsadvokater, arbeidskontrakter, kontrakter, arbeidsforhold, permittert jobb, oppsigelse, permittering , sluttpakke, skader sykdom, nav, navavslag, vold, voldsoffer, voldsoffererstatning, bistandsadvokat, voldsoffer, voldsoffererstatning, yrkesskade, jobbskade, arbeidsulykke, trafikkslade, trafikkulykke, kollisjon, bil, bil, næringslokale, utestående fordringer, lån,, arbeidsrett, permittering, oppsigelse, sluttpakke, selskapsrett, aksjeselskap, aksjonær, inkasso, håndverkertjenester,, tomtefeste, festet tomt, festetomt, nabo, nabokrangel, nabokonflikt, naborett, arv, testamente, husleie, utleie, leieleilighet

Kan varen fungere like godt?

Avhjelp er regulert i forbrukerkjøpsloven §§ 29 og 30. I tråd med forbrukerdirektivet kan du som forbruker i utgangspunktet velge hvordan en mangel ved varen skal fikses av selger – ved retting eller omlevering. Men for at du skal nå frem med et krav om omlevering etter fkjl. § 30 må det finnes en tilsvarende vare. Hva betyr det?

Utgangspunktet er at den nye varen skal være i mangelfri stand. Det kreves imidlertid ikke at den nye varen er identisk.

Videre kan omlevering kun kreves for såkalte fungible ytelser. Det vil si at en annen vare kan fungere like godt og dermed anses som en  erstatningsgjenstand for den opprinnelige varen. Kjennetegnet ved fungible ytelser er dermed at den opprinnelige varen kan «byttes ut» fordi den nye varen fungerer på samme måte for deg som forbruker. Penger og verdipapirer, herunder kryptovaluta, faller normalt innenfor en slik definisjon.

Motsatt vil en bil eller båt normalt sett ikke anses som fungible, fordi du som kjøper på forhånd har hatt et ønske om en spesiell type bil. En Toyota RAV 4 er med andre ord ikke det samme som, eller utbyttbar, med en hvilken som helst annen Toyota på lageret til selger – for eksempel en Yaris.

Spesielle grunner til å velge varen

Ofte har man noe helt spesielt i tankene ved kjøpet av en bestemt vare. I slike tilfeller skal det en del til for å kreve omlevering. Når forbrukerkjøpsloven ble vedtatt, sto det følgende i forarbeidene:

[D]ersom tingen har spesielle individuelle egenskaper, vil det som regel være klart at partenes formål var at kjøpet skulle gjelde nettopp den spesielle tingen, og varen vil etter sin art ikke være fungibel (utbyttbar). Varer som faller inn under denne kategorien er blant annet malerier, skreddersydde klær og spesialbestilte båter.

Skal du kjøpe en bunad, er det naturlig at den skal tilpasses til deg og bare deg. Normalt vil man derfor ikke kunne kreve omlevering ved en mangelfull bunad. Likevel kan du ha krav på at selger reparerer den dersom den er mangelfullt tilvirket.

Omlevering ved kjøp av brukte ting

Så langt kan det legges til grunn at det er to situasjoner hvor omlevering er utelukket:

  • 1) Det vil være umulig for selger å fremskaffe tilsvarende vare, eller
  • 2) Å få tak i tilsvarende vare vil volde urimelig kostnad eller ulempe for selger.

Skal en brukt vare omleveres, må det på samme måte som ellers finnes en ’tilsvarende ting’ som varen kan erstattes med. Etter en tid oppstår imidlertid slitasje på varen. Og den kan i tillegg ha utviklet spesielle særpreg ved seg som gjør at varen ikke lenger er fungibel sett opp mot hva selger med rimelighet kan klare å omlevere.

Elektronikk, for eksempel eldre spillkonsoller eller mobiltelefoner, kan være utdaterte på en slik måte at de ikke lenger finnes på markedet. Illustrerende er eieren av en eldre iPhone som lider av en mangel. Normalt vil du ikke ha krav på omlevering til en ny og forbedret modell under henvisning til at dette utgjør ’tilsvarende vare’ i forbrukerkjøpsloven § 29.

Men av og til kan omlevering av en nyere modell være rimeligere for selger fordi opparbeidelse og produksjon av den eldre modellen koster mer. I slike tilfeller kan selger ha en rett til å tilby det minst kostnadskrevende alternativet – den nye modellen – for å oppfylle omleveringen. Dette kan tilbys så lenge det nye produktet på alle måter er bedre enn det forrige.

Får du et tilbud om en vare som dette, og er i tvil om produktet har de samme spesifikasjonene, kan du takke nei til tilbudet. I slike tilfeller kan det være betryggende å ha en advokat på laget som vet hvordan du skal områ deg videre.

Hvor langt må selger strekke seg for å omlevere?

Det at selger ikke har den aktuelle varen på lager, er ikke tilstrekkelig for å avslå kravet ditt på omlevering. Kan den aktuelle varen skaffes fra andre, påhviler det selger å få tak i denne for å sikre at han oppfyller ditt omleveringskrav.

Det er verdt å merke seg at en omlevering eller retting av din vare ofte vil være i selgers interesse. Dette for å unngå at han blir møtt med sterkere reaksjoner som prisavslag, heving eller erstatning.

Har selger imidlertid foretatt mer enn to utbedringsforsøk som er mislykkede, eller at omlevering ikke har skjedd i løpet av kort tid etter at du meldte kravet, kan du fortsatt ha rett til prisavslag, heving eller erstatning. Da kan det være godt å ha bistand av advokater som har solid erfaring med å sette frem slike krav.

Vi hjelper deg med å skaffe ny vare og ivaretar dine interesser

Osloadvokatene har svært dyktige advokater på området som gjelder kontraktsrett og forbrukervern. Har du en mangelfull vare, vil vi orientere deg om mulighetene for omlevering og retting, samt bistå deg i en eventuell tvist.


Relaterte artikler