Ble enig om omlevering - byttet inn 2 år gammel bil med en splitter ny


Når bilen har en mangel kan du reklamere og kreve den rettet. Ved vesentlig mangel kan kjøpet heves. Enkelte ganger løses saken ved omlevering eller prisavslag.

Mangel ved bil – 52 dager på verksted på under ett år

Kjøperen hadde gått til innkjøp av ny bil til bruk i næringsvirksomheten sin. Kort tid etter kjøpet begynte problemene å melde seg. Det ble etter hvert mange turer til verkstedet. Bilen var enda ikke ett år gammel og hadde vært 52 dager på verksted. Når det er mangel ved bil bør selger få beskjed. Venter du for lenge med å reklamere kan du miste retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Reklamerte gjentatte ganger

Kjøperen reklamerte straks til forhandleren, som gjentatte ganger forsøkte å rette de ulike feilene. Men retteforsøkene var til liten nytte. Vannlekkasjer og problemer med rattet vendte stadig tilbake. Ved flere anledninger hadde bilen stoppet og trengt assistanse for å komme seg til verksted.

Fikk bistand av Osloadvokatene

Til slutt fikk kjøperen nok og krevde å heve kjøpet. Da selger nektet tok kjøperen kontakt med Osloadvokatene ved advokatfullmektig Ørjan Onarheim. Bilen var forsikret, kjøperen hadde dermed rettshjelpdekning gjennom bilforsikringen.

Bilkjøperen hevet kjøpet, fikk tilbakebetalt over kr 300.000,-

Den misfornøyde bilkjøperen behøvde ikke å fire på kravene. Med bistand fra Osloadvokatene godtok selger å tilbakebetale kjøpesummen

osloadvokatene.no/privat/forbruker/fikk-tilbake-hele-kjopesummen/

Var forespeilet en driftssikker og pålitelig bil

Ettersom han hadde handlet bilen som næringsdrivende var det kjøpsloven som regulerte forholdet. Onarheim viste til at feilene ved bilen utgjorde mangler etter kjøpsloven og at kjøper dermed hadde rett til å gjøre kjøpslovens mangelsbeføyelser gjeldende. Bilen var helt ny og hadde kostet over kr 700.000. Disse forholdene gjorde at kjøper hadde grunn til å forvente en bil med høy kvalitet.

Forhandlet med selger

Selger var i utgangspunktet uenig. Men advokatfullmektig Onarheim gikk inn i forhandlinger. De fleste saker løses faktisk gjennom forhandlinger. Forhandlinger kan ha ulike utfall, enten kan kravet trekkes eller så inngås det forlik. Den siste muligheten er at kravet fastholdes, i så fall er det dommeren som må avgjøre saken.

Fikk splitter ny bil

Partene ble etter hvert enige om at selgeren skulle levere ny bil til kjøper, mot at kjøper leverte tilbake den gamle. På dette tidspunktet var bilen 2 år gammel og hadde gått over 100.000 km. Kjøper hadde dermed god grunn til å være fornøyd. Advokatbistanden hadde løst konflikten med selger på en god måte, og på grunn av rettshjelpdekningen i bilforsikringen trengte han bare å betale en egenandel.


Relaterte artikler