Utlendingsrett


Utlendingsrett er vanskelig å løse alene. Reglene er uoversiktlige og svært kompliserte. Flere trenger også hjelp til å klage på avslag fra UDI.

  Utlendingsrett


  Utlendingsrett er komplisert og vanskelig å løse alene.

  • Har du fått avslag fra utlendingsmyndighetene?
  • Avslag på arbeidstillatelse?
  • Står du i fare for å måtte forlate Norge?
  • Ønsker du å forenes med din familie?

  Osloadvokatene kan utlendingsrett!

  Det kan være vanskelig å forholde seg til norske utlendingsmyndigheter. Reglene er uoversiktlige og svært kompliserte. Flere trenger også hjelp til å klage på avslag fra UDI. Mange trenger også bistand til å søke om eller klage i saker som gjelder familiegjenforening. Vi har også en rekke saker som gjelder statsborgerskap, visum og arbeids- og oppholdstillatelse.

  Osloadvokatene har tidligere jobbet i UNE og UDI. Dersom du har registrert adresse og bor i en bolig med innboforsikring når du får et endelig avslag fra UNE, kan advokatbistand dekkes av innboforsikringen.

  Har du krav på fri rettshjelp?

  Osloadvokatene hjelper deg med utlendingsrett!

  Kontakt oss

  Osloadvokatene hjelper deg i saker som gjelder utlendingsrett


  Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

  Send henvendelse

  Kontaktskjema - bottom