Forsikring


Har du fått avslag eller nedsettelse på utbetaling på forsikring fra fra ditt forsikringsselskap?

Forsikring


Har du fått avslag eller nedsettelse på utbetaling på forsikring fra fra ditt forsikringsselskap?

  • Har du fått riktig erstatning etter brann?
  • Har du fått riktig erstatning etter en bilskade?
  • Er utbetalingen avkortet?
  • Hadde du rett til ny bil?
  • Dekkes ikke skaden av forsikringen?
  • Har du krav på erstatning for en personskade fra forsikringsselskapet?

Etter forsikringsavtaleloven har du som forsikringstaker mange rettigheter. Det er ofte slik at forsikringsselskapene markedsfører med at de ordner opp i saken, men når ulykken skjer dekker de seg bak vilkår med liten skrift. Forsikringsselskapene er tjent med å tilby minst mulig i erstatning. Mange opplever derfor at de får høyere utbetalinger fra forsikringsselskapet når de bruker advokat. En advokat som er ekspert på erstatningsrett vet når selskapet tilbyr for lav erstatning.

Forsikringsavtaleloven

Osloadvokatene kjenner dine rettigheter etter forsikringsavtaleloven. Vi kan bistå deg med å få utbetalt det du har krav på etter din forsikringsavtale.

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler forsikringssaker


Ønsker du hjelp i en forsikringssak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om forsikringssaker