Forsikring


Har du fått avslag eller nedsettelse på utbetaling på forsikring fra fra ditt forsikringsselskap?

Forsikring


Har du fått avslag eller nedsettelse på utbetaling på forsikring fra fra ditt forsikringsselskap?

  • Har du fått riktig erstatning etter brann?
  • Har du fått riktig erstatning etter en bilskade?
  • Hadde du rett til ny bil?
  • Har du krav på erstatning for en personskade fra forsikringsselskapet?

Etter forsikringsavtaleloven har du som forsikringstaker mange rettigheter. Det er ofte slik at forsikringsselskapene markedsfører med at de ordner opp i saken, men når ulykken skjer dekker de seg bak vilkår med liten skrift.

Forsikringsavtaleloven

Osloadvokatene kjenner dine rettigheter etter forsikringsavtaleloven. Vi kan bistå deg med å få utbetalt det du har krav på etter din forsikringsavtale.

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler forsikringssaker


Ønsker du hjelp i en forsikringssak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Flere artikler om forsikringssaker