Kvinne ble kraftig skadet i traktor - fikk 1,6 millioner i erstatning fra forsikringsselskapet


En ulykke som skjer med traktor kan fort bli omfattende. Hvor skal kravene rettes og hva kan du kreve erstattet? En slik sak gikk for Agder lagmannsrett i 2015.

Skadelidte var en kvinne på 17 år. Hun hjalp sin far trekke en traktor opp av en grøft med en annen traktor. Tauestroppen røyk og kroken fløy gjennom ruta på traktoren jenta satt i og traff henne i panna. Hun fikk en knusningskade i panna og fikk senere påvist en «hjerneorganisk skade». Kvinnen opplevde i senere tid også hodepine, nedsatt utholdenhet og kognitiv svikt.

Jenta fullførte sin videregående utdannelse på to år mer en normert tid. To spesialister fastslo at kvinnen før skadetidspunktet hadde en arbeidsevne på 120%. Etter ulykken har hun derimot aldri har jobbet mer enn 40%.

Traktoren var forsikret hos Tryg

Traktoren som jenta satt i på skade tidspunktet var forsikret hos Tryg. Tryg var enig i at det forelå nødvendig ansvarsgrunnlag for erstatningsoppgjør etter ulykken. Spørsmålet var om det var sammenheng mellom ulykken, skaden og det økonomiske tapet som jenta hadde. Jenta krevde erstatning fra Tryg for sine utgifter, tapte inntekt og ménerstatning.

Osloadvokatene – Fikk 150 000 kr i erstatning som følge av ansiktsarr

Osloadvokatene – Fikk 150 000 kr i erstatning som følge av ansiktsarr

Advokat Ongstad sørget for et redferdig resultat for vår klient. Ti år etter skadehendelsen fikk vår klient menerstatning ansiktsarrene.

osloadvokatene.no/erstatning/150-000-kr-i-erstatning-ansiktsarr/

Var det sammenheng mellom skaden og jenta sine helseplager?

Jenta redegjorde for ulike helseplager. Den mest fremtredende var sterk hodepine. Hun hadde også stiv nakke, svimmelhet og muskelverk.

Tryg anførte at ikke ulykken var årsaken for jenta sine helseplager. Tryg hevdet at jenta sine nåværende skader først og fremst var et resultat av hennes inngangsinvaliditet. Jenta hadde forut for ulykken med traktoren  hatt enkelte helseplager knyttet til hodepine. Ekspertene i lagmansretten anslå denne inngangsinvaliditeten til 5%.

Retten kom til at reduksjonen i jentas kognitive evne fulgte av hodeskaden fra ulykken. Det var ingen andre fremtredende medisinske forklaringer på skaden, og jenta hadde opplevd brosymptomer fra ulykkesdagen og frem til den kroniske fasen. Hodepinen hadde vært den mest fremtredende i jenta sin sykdomshistorikk.

Mènerstatning

Ménerstatning er erstatning for tap livsutfoldelse. Det er altså en erstatning for ikke økonomiske tap.

Ekspertene kom frem til at jenta sin helsetilstand maksimalt ga henne en medisinsk invaliditet på 24%, såkalt gruppe 1 i forskrift om ménerstatning § 3. Dette ga jenta rett på 200 000 kr i ménerstatning fra Tryg.

Erstatning for fremtidig og tapt inntekt

Lagmannsretten la til grunn en er ervervsmessig uførhet hos jenta på 50%. Jenta brukte to ekstra år på å fullføre videregående og har senere ikke arbeidet mer enn i en 40% stilling. Hun fullførte høyere utdanning på normert tid, men dette var da med betydelig tilrettelegging under undervisning og eksamen.

Retten tok høyde for at jenta ville være i 50% stilling som pedagog i fremtiden. Den samlede erstatningen til kvinnen ble dermed på 1,6 millioner kroner inkludert ménerstatningen.

Saksomkostninger

Kvinnen vant saken fult ut og fikk dekket sine saksomkostninger for både tingretten og lagmannsretten.

Har du en lignende sak?

Da kan du har krav fri rettshjelp eller advokatkostnader dekket gjennom forsikringen. Hos Osloadvokatene hjelper vi deg hele veien, og det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler