Fikk 150 000 kr i erstatning som følge av ansiktsarr


Advokat Ongstad sørget for et rettferdig resultat for vår klient. Ti år etter skadehendelsen ble klienten tilkjent ménerstatning for sine ansiktsarr.

Klienten oppsøkte Osloadvokatene ved Børge Ongstad ni år etter skadehendelsen. Med hjelp av advokat Ongstad fikk klienten ménerstatning for sine psykiske plager ni år etter at klient fikk et ølglass i ansiktet på et utested. Etter at erstatningen for de psykiske plagene var utbetalt ble det klart at også klientens arr i ansiktet stammet fra hendelsen. Slike ansiktsarr kan også gi grunnlag for ménerstatning.

Objektiv utredning av ansiktsarrene

Advokat Ongstad sørget for at vår klients fysiske skader ble redegjort for av en lege. Det ble klart at arrene i ansiktet og endret sensitivitet under høyre øye førte til en samlet medisinsk invaliditet på 16 %. Ansiktsarrene var relativt dominerende og avvek i relativt stor grad fra vår klients hudfarge. De fysiske skadene ble ansett som lett vansiring i ansiktet.

Menerstatning – hva betyr egentlig det? – Osloadvokatene hjelper deg!

Menerstatning – hva betyr egentlig det? – Osloadvokatene hjelper deg!

Med menerstatning menes erstatning for varig medisinsk invaliditet/ funksjonstap som følge av erstatningsberettiget skadehandling.

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/menerstatning/

150 000 kr i erstatning 

Vår klient ble opprinnelig tilkjent ménerstatning for 20% varig medisinsk invaliditet som følge av psykiske skader etter skadehendelsen. Et år senere begjærte advokat Ongstad gjenåpning av saken da det ble klart at også arrene stammet fra denne hendelsen.

Forsikringsselskapet var enig med vår advokat, de gjenåpnet saken. Selskapet var også enig med at arrene i ansiktet og endret sensitivitet under øyet ga grunnlag for ménerstatning. Derfor ble vår klient ti år etter skadehendelsen og ett år etter opprinnelig skadesak tilkjent ytterligere 150 000 kr i ménerstatning.

Har du ansiktsarr eller annen skade?

Da kan du ha krav på ménerstatning. I slike saker vil du også ofte få dekket dine advokatkostnader av forsikringen. Hos Osloadvokatene kan vi reglene og ivaretar dine interesser hele veien. Det påløper heller ingen advokatkostnader før vi er enige om et oppdrag. Ta kontakt med oss i dag for en kostnadsfri og uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler