Trafikkskade


Har du fått en trafikkskade eller vært i trafikkulykke?

Trafikkskade


Osloadvokatene har spesialisert seg innen personskadeerstatning ved trafikkulykke og trafikkskade.

  • Har du kollidert med bil eller motorsykkel?
  • Har du blitt skadet av trikk eller buss?
  • Har du blitt skadet som fotgjenger eller syklist?
  • Trafikkulykke?
  • Skadet i trafikken?

Alle som blir utsatt for en personskade i forbindelse med trafikkskade vil kunne få erstatning.

Forsikringsselskapet dekker erstatning for trafikkskade

Hvis forsikringsselskapet dekker skaden, sørger Osloadvokatene for at du også får dekket advokatutgiftene.
Hvis forsikringsselskapet helt eller delvis avslår å betale, vil 80% av advokatutgiftene dekkes av din innboforsikring. Osloadvokatene ordner alt det praktiske med ditt forsikringsselskap.

Har du fått en trafikkskadet eller vært i trafikkulykke?

Vi hjelper deg med å føre bevis for årsakssammenheng, ansvarsgrunnlag og beregning av tap.
Det kan være vanskelig å få oversikt over alle de økonomiske konsekvensene av en trafikkskade. Søk bistand fra en advokat med flere års erfaring innen personskadeerstatning.

Ansvarsforsikring på kjøretøy

Alle kjøretøy i trafikken skal ha en ansvarsforsikring. Forsikringen skal dekke alle skader som oppstår i trafikken, både de som blir påført bilen og eventuelle personskader. Dersom du blir skadet skal forsikringen stille deg økonomisk som om skaden aldri hadde skjedd.

A-kontoutbetaling fra forsikringsselskap

Mange kan oppleve vanskelige økonomiske perioder etter en trafikkulykke. Osloadvokatene søker også om a-kontoutbetalinger fra forsikringsselskapet, slik at du kan få deler av erstatningen før saken er ferdig utredet.

I trafikkulykkesakene dekker som hovedregel forsikringsselskapene rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler trafikkskade


Ønsker du hjelp i i forbindelse med en trafikkskade kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Flere artikler om trafikkskade