Trafikkskade


Alle som blir skadet i forbindelse med trafikkulykke vil kunne få erstatning.

Trafikkskade


Har du fått en trafikkskade eller vært i trafikkulykke?

Det lønner seg å bruke advokat når du vil kreve erstatning for trafikkskaden. Osloadvokatene har spesialisert seg innen personskadeerstatning ved trafikkulykke og trafikkskade. Ved å benytte en advokat som er ekspert på trafikkskadeerstatning vil du kunne oppnå en vesentlig høyere erstatningsutbetaling enn om du forhandler med forsikringsselskapet på egenhånd.

  • Har du kollidert med bil eller motorsykkel?
  • Har du blitt skadet av trikk eller buss?
  • Har du blitt skadet som fotgjenger eller syklist?
  • Nakkeslengskade?
  • Trafikkulykke?
  • Skadet i trafikken?

Alle som blir utsatt for en personskade i forbindelse med trafikkskade vil kunne få erstatning. Erstatning etter trafikkulykke skal dekke inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse.

Forsikringsselskapet dekker erstatning for trafikkskade

Bilansvarsloven pålegger alle kjøretøy å tegne ansvarsforsikring. Denne forsikringen skal dekke skader kjøretøyet forårsaker. Hvis forsikringsselskapet dekker skaden, sørger Osloadvokatene for at du også får dekket advokatutgiftene. Hvis forsikringsselskapet helt eller delvis avslår å betale, vil 80% av advokatutgiftene dekkes av din innboforsikring. Osloadvokatene ordner alt det praktiske med ditt forsikringsselskap.

Har du fått en trafikkskadet eller vært i trafikkulykke?

Vi hjelper deg med å føre bevis for årsakssammenheng, ansvarsgrunnlag og beregning av tap. Det kan være vanskelig å få oversikt over alle de økonomiske konsekvensene av en trafikkskade. I tillegg kan det medisinske skadebildet være komplisert. Søk bistand fra en advokat med flere års erfaring innen personskadeerstatning.

Ansvarsforsikring på kjøretøy

Alle kjøretøy i trafikken skal ha en ansvarsforsikring. Forsikringen skal dekke alle skader som oppstår i trafikken, både de som blir påført bilen og eventuelle personskader. Dersom du blir skadet skal forsikringen stille deg økonomisk som om skaden aldri hadde skjedd.

A-kontoutbetaling fra forsikringsselskap

Mange kan oppleve vanskelige økonomiske perioder etter en trafikkulykke. Osloadvokatene søker også om a-kontoutbetalinger fra forsikringsselskapet, slik at du kan få deler av erstatningen før saken er ferdig utredet.

I trafikkulykkesakene dekker som hovedregel forsikringsselskapene rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler trafikkskade


Ønsker du hjelp i i forbindelse med en trafikkskade kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om trafikkskade