Barnevern


Barnevernet har myndighet til å legge opp sak for fylkesnemnda som kan ta fra foreldrene omsorgen for egne barn.

Barnevern


Har barnevernet opprettet undersøkelsessak? Barnevernet har myndighet til å legge opp sak for fylkesnemnda som kan ta fra foreldrene omsorgen for egne barn.
Ved omsorgsovertagelse bør du kontakte advokat. 

Det biologiske prinsipp

Barnevernloven i Norge bygger på det biologiske prinsipp som betyr at barn skal vokse opp sammen med sine biologiske foreldre.

Bekymringsmelding

Når det kommer inn en bekymringsmelding er barnevernet etter barnevernloven forpliktet til å undersøke om barnet er utsatt for omsorgssvikt. Barnevernet vil gjøre en del undersøkelser for å se om tiltak skal iverksettes, og i tilfelle hvilke tiltak som kan bli aktuelle.

Advokat i barnevernssak

Etter loven har dere rett til å la dere bistå av advokat i forbindelse med en barnevernssak. En advokat vil gjennom sin erfaring og kunnskap kunne gi foreldrene støtte og trygghet og på den måten bidra til å balansere forholdet mellom barnevernet og foreldrene.
Fordelen med å ha advokat allerede fra begynnelsen av saken er at advokaten kan passe på at alt som er viktig kommer frem. Dere får vite hvilke rettigheter dere har og sikrer at disse blir ivaretatt.

Minste inngreps prinsipp

Barnevernloven bygger videre på at myndighetene ikke kan sette i verk et strengere tiltak enn  nødvendig og alltid velge det som er minst inngripende for foreldrene.

Skriv aldri under!

Ofte vil barnevernet at foreldrene skal skrive under på fritak for taushetsplikt eller på noe annet. Hvis det er en alvorlig sak trenger ikke barnevernet noen slik underskrift. Det å gi barnevernet innsyn i private og sensitive medisinske forhold er ikke uproblematisk. Er du i tvil, så kontakt Osloadvokatene.

Osloadvokatene hjelper deg i saker med barnevernet

Osloadvokatene kan hjelpe deg med å forstå barnevernloven.

Har du krav på fri rettshjelp?

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler barnevernet


Ønsker du hjelp i en barnevernssak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om barnevernet