Bistandsadvokat


Har du vært utsatt for voldtekt, utsatt for/eller vitne til vold i nære relasjoner, vold eller trusler så har du rett til bistandsadvokat.

Bistandsadvokat


Du har krav på bistandsadvokat fra saken er anmeldt, gjennom hele straffesaken og frem til erstatningssaken er avsluttet.

  • Har du vært utsatt for voldtekt?
  • Har du vært utsatt for seksuelle overgrep?
  • Har du vært utsatt for/eller vitne til vold i nære relasjoner?
  • Har du vært utsatt for vold eller trusler?
  • Har du vært utsatt for mishandling?
  • Trenger du et besøksforbud?

Bistandsadvokaten skal ivareta hensynet til voldsofre og til de som har blitt utsatt for straffbare forhold. Også etterlatte har krav på bistandsadvokat. En bistandsadvokat koster deg ikke noe. Staten dekker Osloadvokatenes salær i saken etter faste satser. En bistandsadvokat har blant annet rett til å være med på politiets avhør av den fornærmede og kan på denne måten være en god støttespiller i en ellers vanskelig prosess.

Politiet har plikt til å informere den fornærmede eller etterlatte om muligheten til å få oppnevnt bistandsadvokat. Dette skal skje ved første møte med den fornærmede eller etterlatte.

Krav om voldsoffererstatning

Osloadvokatene kan fremme krav om erstatning for deg til kontoret for voldsoffererstatning og sørge for at du får økonomisk erstatning. Vi kan også fremme krav direkte ovenfor gjerningsmann hvis vi mener saken er tjent med det.

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg som bistandsadvokat


Har du vært utsatt for vold eller overgrep så har du rett til fri bistandsadvokat.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om overgrep og bistandsadvokater