Bistandsadvokat


Har du vært utsatt for voldtekt, utsatt for/eller vitne til vold i nære relasjoner, vold eller trusler så har du rett til bistandsadvokat.

Bistandsadvokat


Du har krav på bistandsadvokat fra saken er anmeldt, gjennom hele straffesaken og frem til erstatningssaken er avsluttet.

  • Har du vært utsatt for voldtekt?
  • Har du vært utsatt for seksuelle overgrep?
  • Har du vært utsatt for/eller vitne til vold i nære relasjoner?
  • Har du vært utsatt for vold eller trusler?
  • Trenger du et besøksforbud?

Bistandsadvokaten skal ivareta hensynet til voldsofre og til de som har blitt utsatt for straffbare forhold. En bistandsadvokat koster deg ikke noe. Staten dekker Osloadvokatenes salær i saken etter faste satser.

Krav om voldsoffererstatning

Osloadvokatene kan fremme krav om erstatning for deg til kontoret for voldsoffererstatning og sørge for at du får økonomisk erstatning. Vi kan også fremme krav direkte ovenfor gjerningsmann hvis vi mener saken er tjent med det.

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg som bistandsadvokat


Har du vært utsatt for vold eller overgrep så har du rett til fri bistandsadvokat.

Flere artikler om overgrep og bistandsadvokater