Skilsmisse


Det er regler i ekteskapsloven som regulerer hvordan oppgjøret i en skilsmisse skal foregå.

Skilsmisse


Halvparten av de ekteskap som inngås ender i skilsmisse. Veldig få sikrer seg med ektepakt.

  • Hvem skal beholde boligen?
  • Kan du vente med å dele boligen til barna flytter ut?
  • Hvordan skal dere verdsette et firma som en av dere eier?
  • Kan du få ektefellebidrag?
  • Kan du få skifteutlegg?
  • Hva med husleie?
  • Kan du kreve bruksrett til boligen?
  • Hva hvis den ene ektefellen har opparbeidet god pensjon, mens den andre bare får minstepensjon?

Felleseie og skilsmisse

Ektefeller som går fra hverandre skal dele sitt felleseiebo. Reglene i skifteloven og ekteskapsloven er kompliserte.

Skifteoppgjør er komplisert. Man gjennomgår aktiva og beregner skjevdelings- og særeiedel. Deretter trekker man fra ulike passivaposter og finner frem til et beløp som skal til fordeling. Bruk Osloadvokatene ved slike beregninger.

Osloadvokatene hjelper deg ved skilsmisse!

Har du krav på fri rettshjelp?

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som gjelder skilsmisse


Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler som handler om skilsmisse og samlivsbrudd