Utestående fordringer


Får du eller din bedrift ikke inn utestående fordringer som avtalt? 

Utestående fordringer


Du får et problem når du har inngått en avtale med en kunde og vedkommende lar være å betale utestående fordringer.

Utestående fordringer og likviditet

Din bedrift trenger likviditeten til å betale moms, lønn og andre løpende kostnader. Når oppgjør for utestående uteblir, får firmaet ikke penger til dette. Firmaet må bruke ressurser på å få innfordret pengene fremfor å jobbe med det de kan.

Innkreving av pengekrav

Osloadvokatene hjelper deg med å skaffe tvangsgrunnlag slik at du får pengene dine. Normalt skal skyldneren dekke dine advokatutgifter i slike saker, men du vil sjelden få dekket alle utgiftene.Har du kunder som ikke betaler? Er det noen som krangler på kontrakten din? Dine regninger eller økonomiske forpliktelser opphører ikke selv om du har utestående pengekrav. Mange små bedrifter kan få problemer med å betale ut lønn til sine ansatte hvis en skyldner ikke gjør opp for seg. Et inkassoselskap kan hjelpe deg med å purre, men det er lite verdt når det kommer til tolkning av kontrakter og kunder som mener at de ikke har plikt til å betale.

Trenger du et gjeldsbrev?

Et gjeldsbrev er en skriftlig erklæring eller et dokument om å skylde en bestemt sum penger. Det er vanlig at et gjeldsbrev også omhandler rentekravet. Det finnes forskjellige typer gjeldsbrev. Noen er eksigible og det betyr at de kan innfordres direkte hos namsmannen uten at det foreligger dom. Det er det som heter tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2. Et omsetningsgjeldsbrev vil kunne medføre at skyldneren mister en del av sine mulige innsigelser ovenfor kreditor. Det vil ofte være en fordel for et firma som har utestående penger å få et gjeldsbrev fordi det vil føre til at det blir mindre krangling senere. På den annen side gir ikke et gjeldsbrev i seg selv noen sikkerhet for selve kravet. Har ikke skyldneren penger får du ikke noe selv om du har et gjeldsbrev.

Panteobligasjon

En panteobligasjon er omsetningsgjeldsbrev som også gir sikkerhet for oppfyllelse av fordringen.Formålet med å lage et gjeldsbrev er å gjøre det mer sikkert at du vil få pengene.

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler utestående fordringer


Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om utestående fordringer