Nabokonflikt


Er du kommet i konflikt med nabo eller sameiet etter kjøp av bolig?

Nabokonflikt


I naboforhold kan det oppstå nabokonflikt. Det kan være spørsmål om trær som tar utsikten eller solen. Eller det kan være at en nabo gjør tiltak på sin eiendom som kan redusere verdien på din eiendom. Konflikten kan også handle om eiendomsgrense eller veirett. 

  • Tar trærne til naboen utsikten?
  • Kommer det støy fra nabo?
  • Kan naboen bygge til sjenanse for din eiendom?
  • Kan det føres opp en ny boligblokk?
  • Krangel om veirett
  • Tvist om tomtegrense?

Hvilke rettigheter har du ved en nabokonflikt?

Det er forskjellige spørsmål om du bor i et borettslag og om du bor i et villastrøk. Bor du tett er du mer utsatt for støy og lukt enn når dere bor lengre fra hverandre. Du må derfor også vise mer hensyn jo tettere dere bor sammen. Det er også grunnen til at noen sameier og borettslag setter grenser for støy eller matlukt utenfor leilighetene.

Osloadvokatene kan naborett og kan være din støttespiller i en konflikt eller din rådgiver for å unngå en fremtidig nabokonflikt. Vi kan også utrede dine rettigheter slik
at du får tatt vare på dine verdier.
Ved nabokonflikt vil du som regel ha krav på å få dekket inntil 80 % av dine utgifter til advokat under boligforsikringen din.
Osloadvokatene ordner det praktiske med ditt forsikringsselskap.

Osloadvokatene kan stanse naboer som tar seg til rette!

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler nabokonflikt


Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om nabokonflikt