Drift av næringsvirksomhet fra boligseksjon


Å starte en bedrift fra sitt eget hjem, eller drive en mindre forretning hjemmefra, kan være en drøm for mange. Men har du lov til drive næringsvirksomhet utfra en seksjon som er regulert som bolig i et sameie?

Boligregulerte seksjoner i sameier skal i utgangspunktet brukes som nettopp dette, en bolig. Adgangen til å drive næringsvirksomhet fra en boligseksjon er ikke regulert i eierseksjonsloven. Så for dem som ønsker å drive en form for næring fra sin boligseksjon kan dette by på problemer.

Formålstridig

Det klare utgangspunktet er at dersom en boligseksjon kun brukes til nærig vil dette være formålsstridig. Leiligheten brukens for eksempel utelukkende som advokatkontor eller frisørsalong. Dette er også vurdert av domstolen hvor en boligseksjon ble utleid som ambassade. Slik bruk av boligseksjonen var ikke tillatt etter formålet til seksjonen og forholdet måtte opphøre.

Dels bolig dels næring

I 1982 fikk en kvinne beskjed om at boforholdet i sameiet måtte opphøre som følge av at hun hadde brukt leiligheten i strid med formålet til seksjonen. Hun hadde drevet som dagmamma utfra sin boligseksjon. Kvinnen bodde fortsatt i seksjonen, men brukte sin seksjon og fellesområdene som oppholdssted for barna på dagtid. Saken gikk for Eidsivating lagmannsrett i 1986.

Mer permanent karakter

Kvinnen hadde i tidligere boforhold tidvis drevet som dagmamma med 1 til 2 barn. Karakteren av forholdene nå var derimot av mer permanent karakter. De siste ti årene var hun dagmamma for stort sett fire barn om dagen.

Retten uttalte at det ikke var noen forutsetning for boforholdet at kvinnen skulle drive en slik virksomhet, og etter vedtektene var det krav om skriftlig samtykke for å drive næringsvirksomhet fra seksjonen. Retten kom på den annen side til at dette ikke var avgjørende. Ettersom driften hadde pågått over så lang tid mente retten at sameiet stilletiende hadde akseptert kvinnens bruk av seksjonen.

Osloadvokatene – Eksklusiv bruksrett for seksjonseiere

Osloadvokatene – Eksklusiv bruksrett for seksjonseiere

I hvilken grad kan du fritt utnytte din seksjon i et seksjonssameie? Osloadvokatene er et advokatfirma i Oslo – Vi hjelper deg i din sak!

osloadvokatene.no/eiendom/eksklusiv-bruksrett-for-seksjonseiere/

Ikke til særlig sjenanse for andre

Retten la til grunn at driften som dagmamma måtte foregå med en plikt for kvinnen om å utsette de øvrige beboerne for minst mulig sjenanse. Denne plikten til å begrense ulempene for de andre beboerne gjaldt både innenfor hennes seksjon såvel som når hun benyttet seg av fellesarealene.

Fortsatt preg som bolig

Kvinnen vant saken fult ut og fikk fortsette driften som dagmamma. Hun hadde ikke over skredet grensen for hva de andre beboerne måtte tåle og boligen hadde ikke mistet sitt hovedpreg som bolig.

For å kunne drive næringsvirksomhet fra en boligseksjon må det derfor dreie seg om næring av en karakter som ikke fratar seksjonen sitt boligpreg. Det må være en drift som er naturlig å drive hjemmefra, som å tilby frisørtjenester uten innleid hjelp eller reparasjon av sko og andre mindre gjenstander. Tilslutt må bruken av boligseksjonen som næring ikke være til særlig sjenanse for de øvrige seksjonseierne.

Sitter du i et styre eller er beboer i sameie? 

Hos Osloadvokatene har vi kompetansen du trenger. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Hos Osloadvokatene påløper det ingen advokatutgifter før vi er enige om et oppdrag og hva som skal gjøres.


Relaterte artikler