Yrkesskade


Har du fått en yrkesskade? Har arbeidsgiver forsikret deg? Arbeidsgivere må forsikre alle sine ansatte mot yrkesskader og yrkessykdommer.

Yrkesskade


Arbeidsgivere må forsikre alle sine ansatte mot yrkesskade og yrkessykdommer.

  • Har du vært utsatt for et arbeidsuhell?
  • Har du blitt skadet i arbeidstiden?
  • Har du blitt skadet på vei til eller fra arbeid?
  • Har du blitt skadet på jobbrelatert arrangementer?
  • Du kan ha krav på erstatning selv skaden er din egen skyld!

Mange ulike forsikringsordninger

De fleste arbeidsgivere forsikrer også sine ansatte mens de et på vei til og fra jobb. Noen arbeidsgivere forsikrer sine ansatte også for alle typer fritidsskader. I tillegg finnes en lang rekke spesielle forsikringsordninger. Har arbeidsgiver ikke betalt forsikring, så må likevel forsikringsselskapet utbetale til deg og heller kreve tilbake pengene fra din arbeidsgiver. Du har krav på erstatning selv om ingen er skyld i skaden. Det finnes en egen forskrift om standardisert utmåling av yrkesskader.

Hva vil du få erstattet hvis kravet fører frem?

  • Innteksttap
  • Merutgifter
  • Tap av hjemmeervervesevne (må leie inn noen til å vaske huset osv)
  • Menerstatning
  • Fremtidig inntektstap

Ytre årsak

Normalt dekkes ikke skader som ikke skyldes en ytre årsak. For eksempel får du erstatning om du glir på gulvet fordi det var vått der, men ikke hvis du snubler i egne ben. Når du skal beskrive yrkesskaden overfor forsikringsselskapet er det viktig at du er så nøyaktig som mulig. Mange skader oppstår i nærheten av kjøretøy eller i trafikken. Da vil du ofte være dekket både gjennom kjøretøyets forsikring og arbeidsgivers forsikring. Du har dermed dobbelt dekning. Det som ikke dekkes av NAV, skal dekkes av erstatningen – til sammen full erstatning.

Bruk Osloadvokatene ved yrkesskade

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler yrkesskade


Ønsker du hjelp med en yrkesskade kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om yrkesskade