Kjøp, salg og mangler


Har du oppdaget mangler ved eiendommen din, kan du ha et krav ovenfor selger.

Kjøp, salg og mangler


Har du kjøpt en eiendom, hytte eller fritidsbolig med feil og mangler? Eller har du solgt eiendom eller hytte og havnet i en tvist?

 • Vil du heve kjøpet eller kreve prisavslag?
 • Har det vært vannskade i boligen?
 • Fuktskader i bolig?
 • Var leiligheten mindre enn du trodde?
 • Ødeleggelser etter skadedyr?
 • Elektrisk feil?
 • Har du fått redusert utsikt fra hytta pga naboen?
 • Har du fått økt festeavgift?
 • Hvordan er ordningen med snømåking?
 • Har du fortsatt bryggerett?
 • Tvist om veirett?

Kjøp av bolig er den største investeringen du gjør i livet. Det er også her du kan gjøre de største feilene.
Osloadvokatene kan undersøke heftelser, om megleren har gjort jobben sin og at taksten er tilstrekkelig klar. Advokaten kan også bistå med å passe på at du får en god
kjøpekontrakt etter at budet er akseptert.

Boligkjøper eller eieskifteforsikring? Du kan velge advokat fritt!

Har du boligkjøperforsikring i Help, Qudos eller Legal24 kan du velge advokatbistand fra Osloadvokatene, du behøver ikke bruke forsikringsselskapets advokat.
Det er fritt advokatvalg!

Har du solgt bolig med eierskifteforsikring, og det har oppstått en tvist, risikerer du å bli gjort personlig ansvarlig. Osloadvokatene hjelper deg å få dekket dine advokatutgifter via din forsikring.

Prisavslag eller heving ved mangler på eiendom

Har du oppdaget mangler ved eiendommen din, kan du ha et krav ovenfor selger. Osloadvokatene foretar en vurdering om du har krav på prisavslag eller heving av kjøpet. Det kan også være spørsmål om erstatning fra selger, også om selger har eierskifteforsikring.

Reklamere på mangler ved eiendom

Du har etter loven 5 år på deg til å reklamere når du oppdager en mangel. Hvis selger visste om feilen, men unnlot bevisst å opplyse om det har du enda lengre tid på deg. Fra du oppdager mangelen har du normalt 2-3 måneder på det til å si ifra til selger om det. Går det lengre tid risikerer du at kravet går tapt. Osloadvokatene velger blant Norges beste takstmenn, slik at vi er sikker på at alle andre mangler også oppdages samtidig.

Du er dekket av boligforsikringen

Blir det en tvist mot selger, så dekker din boligforsikring advokatutgiftene til Osloadvokatene. Du dekker selv normalt bare en egenandel.

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler kjøp, salg og mangler på eiendom


Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om kjøp, salg og mangler på eiendom