Fikk hevet kjøp av bolig fra 1890 med råteskader


Boligkjøperforsikring hadde ikke forstått rekkevidden av saken. Kjøper henvendte seg derfor til Osloadvokatene, og fikk hevet kjøpet.

advokat, bruksrett
advokat, bolig, boligkjøperforsikring

Hva saken handlet om

I denne saken kjøpte vår klient en bolig med omfattende råteskader. Kjøper hadde boligkjøperforsikring, og henvendte seg dermed til sitt forsikringsselskap for å få hevet kjøpet. Forsikringen hadde imidlertidig ikke forstått rekkevidden av saken, eller fulgt den opp godt nok. Kjøper henvendte seg dermed til våre advokater spesialisert innen kjøpsrett. Våre advokater mente at terskelen for heving var nådd. Ved hjelp av Osloadvokatene fikk kjøper hevet kjøpet sitt. Hadde kjøper blitt hos sitt forsikringsselskapet, ville hevingskravet vært tapt.

Boligen

Eiendommen ble markedsført som «smakfull» og «velholdt» i et populært boligområde. Boligen ble bygd i 1890, og har blitt ombygd og tilbygd på 90 tallet. Boligen ble overtatt i juli 2023. Kort tid etter dette ble det reklamert om omfattende råteskader i boligen. Selger hevdet derimot å være helt uvitende om råteskadene i boligen.

Hva er boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring er en forsikring der kjøper av eiendommen kan få dekket kostnader for eventuelt skjulte feil eller mangler på eiendommen etter kjøpet. Typisk vil forsikringen dekke utbedring av feil og mangler som ikke var synlige eller kjent for kjøperen på kjøpstidspunktet. Det kan være positive og negative sider ved boligkjøperforsikring. Ønsker du å lese mer om dette, kan du det her.

Boligkjøperforsikring avviste mangelskrav

Siden kjøper hadde boligkjøperforsikring, var det naturlig at kjøper henvendte seg til forsikringsselskapet sitt ved reklamasjon på nykjøpt bolig. Forsikringen mente imidlertidig det ikke var rom for heving av kjøpet. Forsikringen begrunnet dette med at boligen var gammel, og at råteskader måtte man «forvente».

Osloadvokatene uenig med boligkjøperforsikring

Våre advokater spesialisert innen kjøpsrett var derimot uenig med forsikringens påstand. Vår vurdering var at den nye avhendingsloven har flyttet risikoen over på selger, og ikke kjøper. Vi mente derfor at terskelen for heving er senket, og at terskelen for heving dermed er nådd. Hevingen førte frem, og kjøper vant saken. Hadde kjøper blitt med forsikringsselskapet sitt, hadde hevingskravet gått tapt.

Sakens resultat

Kjøper valgte å bruke Osloadvokatene. Dette resulterte i at kjøper vant saken, og fikk hevet kjøpet.

Hvorfor bruke Osloadvokatene

Osloadvokatene har mange erfarne kjøpsadvokater som står klare til å bistå i liknende saker. I kjøpssaker og saker mot forsikringsselskap, anbefaler vi alltid bruk av advokat.