Tomtefeste


Norge har nesten 300 000 boliger og hytter som ligger på festet tomt.

Tomtefeste


Mange nordmenn er berørt av tomtefeste-saker

  • Har grunneier varslet om økning av festeavgift?
  • Hvilke rettigheter har du?
  • Hvilken pris er akseptabel på festet tomt?
  • Kan du kreve å bli eier av festet tomt?

Tomtefeste og festeavgift

Dersom grunneier forsøker å presse opp festeavgiften er det ofte fordi bortfester som regel helst vil selge tomten. Imidlertid er det vanskelig å sette riktig verdi på en festetomt. Vanlig markedspris for en tilsvarende tomt kan ikke legges til grunn. Grunneier skal ikke ha noen fordel av alt arbeid du har gjort. Ofte ligger eiendommen i et område hvor det ikke er lov å bygge nytt. Dersom du river din hytte eller hus, kan ikke bortfesteren bygge nytt. Verdien på tomten blir da svært lav uten eksisterende bygg.

Osloadvokatene kan alt om tomtefeste!

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler tomtefeste


Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om tomtefeste