Selskapsrett


Skal du starte en bedrift har det stor betydning hva slags selskapsform du velger. Dette kan ha betydning i forhold til skatt og arbeidsgiveravgift.

Selskapsrett


Det kan også ha betydning i forhold til risiko for å bli personlig ansvarlig for selskapets gjeld. Det finnes i dag mange typer selskapsformer å velge blant. Osloadvokatene kan selskapsrett!

  • Trenger du hjelp til å starte firma?
  • Trenger du aksjonæravtale eller selskapsavtale?
  • Hva slags selskapsform er best for deg?
  • Skal en av partnerne ut av selskapet?

Selskapsrett – Aksjonæravtale

En aksjonæravtale er en avtale som gjelder mellom aksjonærene i selskapet. Det er ikke pålagt å ha en aksjonæravtale og om du eier alle aksjene alene er det unødvendig. Det er først når det er flere aksjonærer at du trenger en aksjonæravtale. La advokat sette opp en aksjonæravtale hvis du skal starte selskap sammen med noen.

Aksjeselskap

Det enkleste i dag er å starte et aksjeselskap. I et aksjeselskap er det i dag et krav om at du må ha 30 000,- i aksjekapital. Det er viktig å tenke på hvilket navn selskapet skal ha. Det finnes regler for hva som er lov til å ha som navn. Aksjeselskap skal ha et styre og en daglig leder. I mindre selskaper med omsetning under 3 millioner kan du la være å ha daglig leder, men da blir det styrelederen som står for den daglige ledelsen. Selve opprettelsen av et selskap kan en regnskapsfører gjøre.

Kjøpe eller selge ditt selskap eller virksomhet

Når du selger et selskap må du alltid vurdere om du ønsker å selge innmaten eller selskapet som sådan.  Når du selger innmaten i et selskap snakker vi om å selge driftsmidlene og aktivaene hver for seg eller samlet. Som regel er disse avskrevet eller har svært liten skattemessig restverdi.

Fisjon

For selgeren vil det være mest gunstig å selge aksjene i selskapet. Ofte fisjonerer man ut en del av virksomheten før man selger aksjene i den delen. Ulempen for kjøper av aksjene vil være at man også overtar de skattemessige posisjonene og får dermed ikke anledning til å avskrive på det man har kjøpt.

Styremedlem – erstatningsansvar

Når det snakkes om styreansvar er det normalt erstatningsansvar som menes. De fleste forsikringsselskaper tilbyr i dag styreansvarforsikring. Den gjelder imidlertid ikke for ansvar i eget selskap, og i praksis er dette det vanligste. Ofte vil selskapene nekte å dekke ansvar som bygger på at du som styremedlem har gjort en feil i forbindelse med en kontrakt. I mindre selskaper vil det ofte bare være en aksjonær eller noen få aksjonærer. Da er det lettere å komme i erstatningsansvar/styreansvar. Klarer ikke selskapet å gjøre opp for seg, risikerer du at kreditorene fremmer krav mot styret eller aksjonærene.

Rammeavtale – selskapsrett rådgivning

Ønsker din bedrift en rammeavtale med juridisk bedriftsrådgivning? De færreste virksomheter har råd til å ansette en advokat i full stilling. Løsningen er å inngå en rammeavtale med Osloadvokatene, slik at du eller ditt firma kan sende en epost eller ta en telefon til din kontaktperson og få et svar.

Bestemmelser om erstatningsansvar – aksjeloven kapittel 17
Les mer om personlig ansvar
Les mer om erstatningsansvar for næringsdrivende

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler selskapsrett


Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om selskapsrett