Plast i grunnen ga 400 000 kr i prisavslag


Nylig vant Osloadvokatene en sak for tingretten. Vår klient vant frem med et krav om prisavslag overfor selger, etter det ble oppdaget plast i grunnen på den kjøpte eiendommen.

tvist om veirett, osloadvokatene, servitutter, nabokonflikt, bilvei, positiv servitutt, hevd, alders tids bruk, stilltiende avtale, konkludent adferd, parkeringsplass

Kjøpte småbruk «perfekt for hestehold»

Vår klient kjøpte et småbruk for 6.2 millioner, som ifølge annonsen skulle være «perfekt for hestehold». Beitejordet var gjengrodd da kjøper overtok småbruket, men ettersom hestene spiste ugresset oppdaget kjøperen mer og mer plast i grunnen. Kjøper engasjerte eksperter som undersøkte grunnen, og som konkluderte med at plasten burde fjernes og at det forelå brudd på forurensningsloven. Uten opprydning gjorde plasten eiendommen lite egnet til hestehold, og kjøper mente derfor det forelå en mangel ved eiendommen. Kjøper krevde derfor prisavslag.

Selger aksepterte ikke kravet, og argumenterte med at eiendommen var solgt «som den er». Selger mente også at såkalt «flyveplast» var et stort og allment problem i landbruksområder, og at de derfor ikke hadde noen plikt til å informere kjøper om dette.

Når foreligger det en mangel?

Om det foreligger en mangel, må vurderes i tilknytning til den konkrete feilen som påberopes. Utgangspunktet er at det foreligger en mangel hvis gjenstanden ikke samsvarer med avtalen eller opplysninger gitt i forbindelse med kjøpet. Videre foreligger det en mangel hvis gjenstanden er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Det foreligger også en mangel hvis selgeren har forsømt sin opplysningsplikt. Opplysningsplikt innebærer at selger må informere kjøper om det som er rimelig at kjøperen får kjennskap til. 

Fikk medhold – selger måtte gi prisavslag

Retten mente selger ikke hadde vært klar over at det var plast i grunnen, og hadde derfor heller ikke forsømt sin opplysningsplikt. Retten var likevel enig med kjøper i at plasten måtte fjernes og at forelå brudd på forurensingsloven. De kom derfor til at det forelå en mangel, og at kjøper skulle tilkjennes 400 000 kr for utbedring av området. I avgjørelsen la retten vekt på at eiendommen var i vesentlig dårligere stand enn hva kjøperen hadde grunn til å forvente.

Retten kom også til at selger måtte dekke utgifter på nærmere 68 000 kr, som kjøper hadde hatt i tilknytning til undersøkelse av grunnen.

Vår klient vant saken, og slapp dermed å betale saksomkostninger. Kostnadene måtte altså dekkes av selger.

Hva kan Osloadvokatene hjelpe til med?

Vi anbefaler alle å løse kjøpsrettslige tvister med hjelp av en advokat. Vi i Osloadvokatene har erfarne advokater som står klare til å bistå i kjøps- og reklamasjonssaker.