Arr kan gi grunnlag for erstatning


Et arr kan gi deg krav på erstatning. Uavhengig av om skaden har gitt et økonomisk tap kan arr, alene eller sammen med andre fysiske eller psykiske skader, gi deg krav på ménerstatning.

Arr kan føre til en medisinsk invaliditet som igjen kan gi grunnlag for ménerstatning. Slik erstatning kan man ha krav på fra skadevolderen, gjennom en forsikring, eller begge deler. Ménerstatning skal være en kompensasjon for tap av livsutfoldelse. Slik at skadelidte kan få en kompensasjon for sine ikke-økonomiske tap. Slik kompensasjon dekker tap eller begrensning i et bredt spekter av fritidsaktiviteter. Som for eksempel evnen til å gå på tur i skogen, være ute med venner på kafé og gå på teater eller konserter.

Ménerstatning kan kan ha ulike vilkår avhengig av om kravet er rettet mot et forsikringsselskap eller skadevolderen. Utgangspunktet for loven er at man har krav på ménerstatning for varig og betydelig skade av medisinsk art, jf skadeserstatningsloven § 3-2.

Arr med betydelig skade av medisinsk art

Veiledende for vurderingen er at det kreves 15% medisinsk invaliditet for at en skade kvalifiserer til ménerstatning. Den medisinsk invaliditeten avgjøres objektivt av en lege eller spesialist og måles opp mot tabellen i forskrift om ménerstatning ved yrkesskader. Tabellen åpner for at arr og særlig arr i ansiktet, såkalt vansiret ansikt, kan medføre en medisinsk invaliditet. Arr i ansiktet kan gi en medisinsk invaliditet på inntil 50%. Arr kan også legges sammen med andre skader som sammen gi en betydelig skade av medisinsk art og høy medisinsk invaliditet.

Betegnelsen av skade gjelder her ikke bare fysiske skader som arr og bruddskader. Bestemmelsen gjelder også psykiske skader som for eksempel angst og depresjon.

Menerstatning – hva betyr egentlig det? – Osloadvokatene hjelper deg!

Menerstatning – hva betyr egentlig det? – Osloadvokatene hjelper deg!

Med menerstatning menes erstatning for varig medisinsk invaliditet/ funksjonstap som følge av erstatningsberettiget skadehandling.

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/menerstatning/

Varig skade 

Skaden må være varig, men det er ikke noe krav om at skaden er livsvarig. Kravet om varighet kan som regel anses oppfylt der skadenhendelsen har medført en betydelig fysisk skade. Grensetilfellene er som regel ved psykiske skader, som i mange tilfeller kan bli bedre over tid.

Har du arr eller andre skader?

Da kan du ha krav om erstatning. I en erstatningssak kan det være mange ulike krav som gir grunnlag for erstatning. Hos Osloadvokatene har vi lang erfaring med erstatnings- og forsikringssaker. Vi tar vare på dine interesser hele veien.

Du kan også ha krav på at dine advokatutgifter dekkes av forsikringsselskapet. Vi undersøker alltid om våre klienter kan ha et slikt krav. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler