Falt fra stillaset på jobb - fikk 1,2 millioner i erstatning


Fallskader på jobb kan være alvorlige. I verste fall kan det føre til uførhet. Da kan du ha et krav om erstatning.

Mannen var ansatt som reparatør/montør i tre år før han var utsatt for en fallskade. Under demonteringen av et stillas falt mannen 4-5 meter og landet på høyre skulder og overarm. Mannen jobbet etter dette i to uker frem til feieren. Etter legebesøk fant legene innklemningssyndrom i høyre skulder og skader på kragebeinet og skulderbladet. Mannen ble senere erklært 100% ufør. Han reiste så sak mot forsikringsselskapet som mente at arbeidsuførheten ikke alene stammet fra ulykken. Saken gikk for Oslo tingrett i 2006.

Partene var enige om at mannen var 100% ufør. Forsikringsselskapet på sin side hevdet at fallskaden ikke var årsaken til uførheten. Uførheten skyldtes psykologiske årsaker og fallulykken utgjorde bare et lite element i den samlede årsaksbildet.

Hevdet fallskaden fremstod som et lite vesentlig element

Mannen hadde tidligere hatt psykologiske utfordringer knyttet til samlivsbrudd og depressive tanker i ungdomsårene etter at foreldrene ble skilt. Retten kom til at mannen var disponert for psykiske plager og at visse forhold som ikke var knyttet til skaden hadde vært av betydning for utviklingen av plageomfanget som mannen i dag følte.

Osloadvokatene – Overfalt på vei hjem fra jobb – fikk yrkesskadeerstatning 11 år etter!

Osloadvokatene – Overfalt på vei hjem fra jobb – fikk yrkesskadeerstatning 11 år etter!

Man kan ha krav på yrkesskadeerstatning selv om skaden ikke skjedde på arbeidsstedet eller i arbeidstiden. Osloadvokatene hjelper deg i slike saker!

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/overfalt-pa-vei-hjem-fra-jobb-fikk-yrkesskadeerstatning-11-ar-etter/

Skadelidte fungerte i jobb og skole

Mannen hadde fungert godt i skolen og senere i arbeidslivet, tiltross for de psykologiske forutsetningene. Disse faktorene hadde ikke preget ham alvorlig, verken sosialt på skolen eller senere i arbeidslivet. På skadetidspunktet sto mannen i en 100% arbeidsstilling og hadde lite eller intet sykefravær i sitt aktive arbeidsliv. Mannen hadde også gjennomført militærtjeneste ved Garnisonen i Sør Varanger uten merknader.

Retten mente derfor at det ikke var sannsynliggjort at de psykologiske årsakene alene hadde ført til omfattende uførhet om ikke skaden hadde skjedd. Det var altså fallskaden som årsaken til uførheten.

Full erstatning

Mannen fikk medhold og ble tilkjent erstatning for påløpt og fremtidig inntektstap. Forsikringsselskapet måtte betale mannen 1,2 millioner kroner.

Det er skadelidte som må bevise at man har krav på erstatning

Hvis du har opplevd en yrkesskade er det derfor viktig å ta kontakt med en erfaren advokat som kan hjelpe deg med ditt erstatningskrav. Hos Osloadvokatene påløper det heller ingen advokatkostnader før vi er enige om et oppdrag. Vi sjekker da også om advokatutgiftene dekkes av ditt forsikringsselskap, noe vi som regel får forsikringsselskapene til å gjøre. Advokatutgiftene er nemlig en del av ditt tap som du ikke ville hatt uten skaden på samme måte som legeutgifter og liknende. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler