Overfalt på vei hjem fra jobb – fikk yrkesskadeerstatning 11 år etter!


Du kan ha krav på yrkesskadeerstatning selv om skaden ikke skjedde på arbeidsstedet eller i arbeidstiden. Det er tilstrekkelig at skaden hadde tilknytning til arbeidet.

Overfalt på vei hjem fra jobb

En mann var i 2006 daglig leder på en restaurant i Oslo. Restauranten var på den tiden sterkt plaget av narkomane som brukte toalettene der til å sette sprøyter. Etter endt skift en kveld gikk mannen hjem til sin egen leilighet som lå en kilometer unna. Rett utenfor leiligheten ble han overfalt og slått gjentatte ganger mot armer og rygg av flere menn. Mannen kom aldri tilbake i jobben hos restauranten igjen etter hendelsen.

Konfrontasjon i restauranten tidligere på kvelden

Tidligere på kvelden hadde mannen hatt et par konfrontasjoner med narkomane i restauranten. Først nektet han flere mannlige narkomane å komme inn på toalettene. Deretter hadde en kvinnelig rusmisbruker klart å snike seg inn på handicaptoalettet. Etter omtrent 20 minutter låste mannen seg inn på toalettet hvor kvinnen satt med 5-6 klargjorte sprøyter. Kvinnen opptrådte aggressivt overfor mannen, men han ble ikke skadet og fortsatte vakten etter hendelsen.

Meldte ikke yrkesskade før 2014

Overfallet ble anmeldt til politiet, men verken mannen eller arbeidsgiveren meldte det som yrkesskade. Det var fordi de ikke var klar over at mannen kunne ha krav på yrkesskadeerstatning når hendelsen skjedde utenfor arbeidssted og arbeidstid. Dette ble mannen først klar over i 2014, 8 år etter overfallet. Da hadde mannen kommet i kontakt med advokat som rådet han til å melde yrkesskade.

Forsikringsselskapet ville ikke betale

Forsikringsselskapet ville imidlertid ikke betale erstatning til mannen. De mente at vilkårene i yrkesskadeforsikringsloven § 10 ikke var oppfylt. I slike saker har den skadelidte bevisbyrden for at skaden omfattes. Det betyr at den skadelidte må sannsynliggjøre at overfallet var forårsaket av hendelsen på restauranten tidligere på kvelden. Dette mente forsikringsselskapet ikke var sannsynliggjort og pekte på at det i den perioden var mange ran i det aktuelle området.

Osloadvokatene – Skadet på båttur – ble godkjent som yrkesskade

Osloadvokatene – Skadet på båttur – ble godkjent som yrkesskade

Dersom du blir skadet under et sosialt arrangement med jobben vil skaden normalt bli dekket som yrkesskade. Det stilles imidlertid krav til faglig innhold.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/skadet-pa-battur-ble-godkjent-som-yrkesskade/

Lovens utgangspunkt

Yrkesskadeforsikringsloven § 10 sier i utgangspunktet at arbeidstaker får dekket skader som er påført «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.» Ordlyden taler da for at det ikke bør gis erstatning i et slikt tilfelle. Det er imidlertid klart at ordlyden i § 10 ikke skal forstås strengt. Skader som skjer utenfor arbeidsstedet og utenfor arbeidstiden kan dekkes hvis det er en tilstrekkelig sammenheng med arbeidet.

Sannsynlig at overfallet hadde tilknytning til arbeidet

I dette tilfellet mente lagmannsretten at overfallet hadde tilstrekkelig tilknytning til arbeidet hvis det kunne sannsynliggjøres at overfallet var en hevnaksjon. For å avgjøre sannsynligheten for at det var en sammenheng, gikk lagmannsretten konkret inn på hendelsene som skjedde for 11 år siden. De la stor vekt på anmeldelsen og skadelidtes forklaringer. Etter gjennomgangen konkluderte lagmannsretten at det var sannsynliggjort at overfallet hadde sammenheng med hendelsene på jobben.

Hadde krav på yrkesskadeerstatning

Derfor konkluderte lagmannsretten med at mannen hadde krav på yrkesskadeerstatning etter overfallet utenfor sitt eget hjem. Forsikringsselskapet ble også dømt til å betale mannens sakskostnader.

Kontakt advokat!

Denne saken er et godt eksempel på at det lønner seg å kontakte advokat. Det tok 8 år fra overfallet til mannen ble klar over at han kunne ha krav på yrkesskadeerstatning. Dette ble han først klar over etter en samtale med en advokat. Osloadvokatene er eksperter på erstatningssaker og vurderer alltid om du kan ha et krav. Kontakt oss i dag for en vurdering av din sak.


Relaterte artikler