Kvinne vant samboeroppgjør etter utroskap!


Nylig vant Osloadvokatene en sak for tingretten. Tvisten var mellom to tidligere samboere, og gjaldt eierforholdet dem i mellom. Mannen hadde tidligere vært utro og kvinnen sikret seg en fordelaktig samboeravtale på bakgrunn av dette. Kvinnen fikk medhold i tingretten og vant på samtlige punkter.    

Hva handlet saken om?

I denne saken hadde en kvinne inngått en samboeravtale, der formålet var å sikre seg mot utroskap. Avtalen gikk ut på at dersom saksøkte var utro, ville samboeravtalen gjøre seg gjeldende. Kvinnen engasjerte våre advokater spesialisert innen familierett, og vant saken på samtlige punkter!

Hvorfor sikre seg mot utroskap?

Kvinnen i saken skrev sin samboeravtale, med formål med å hindre utroskap fra saksøktes side. Denne avtalen gjorde seg gjeldende da det kom frem at saksøkte var utro for andre gang. Avtalen sikret kvinnen et hus, en hest og en ATV. I tillegg fikk kvinnen førsterett på å «velge hva hun vil ha, og hva saksøkte kan få». Ved å skrive en samboeravtale, kan man sikre seg en fordelaktig avtale ved utroskap.

Samboeravtale

Det finnes ikke tilsvarende lovregler ved samlivsbrudd, som det gjør ved skilsmisse. Enkelt sagt er ofte samboeroppgjør basert på prinsippet om eierforhold. Utgangspunktet er at hver samboer tar med seg det de eier, og sin egen gjeld. Likevel kan man sikre seg ved en samboeravtale. Det er en høy terskel for å fravike allerede inngåtte samboeravtaler. Dersom en samboeravtale er inngått er dermed utgangspunktet at denne skal holdes.

Sakens resultat

Saksøker vant saken på samtlige punkter, med hjelp av våre advokater spesialisert innenfor familierett. Tingretten uttrykker til og med at «saksøker vant saken fullstendig».

Hva kan vi i Osloadvokatene hjelpe med?

Kvinnen i saken sikret sin samboeravtale ved utroskap. Det avgjørende var derfor avtalens innhold. Vi i Osloavokatene har drevne advokater som kan bidra med å skrive gode samboeravtaler. Vi anbefaler å sikre deg en god samboeravtale, før det er for sent.

Advokatutgifter

Siden saksøker vant denne saken fullstendig, fikk vedkommende dekket alle sine sakskostnader. Det kommer nemlig frem av tvistelovens §20-2 at en part som har vunnet en sak, har krav på full erstatning for sakskostnader fra motparten.

 


Relaterte artikler