"Strøken topputstyrt bil" hadde flere feil - kjøper fikk tilbake kr. 649 000


Forbrukerklageutvalget fattet nylig et vedtak der kjøper fikk medhold i sitt krav om heving av et bruktbilkjøp. Kjøper fikk tilbake hele kjøpesummen på kr. 649 000.

Heving på grunn av mangel.

Sommeren 2016 ble det inngått en avtale om kjøp av en 2012-modell Mercedes-Benz M-klasse. Kjøpesummen var kr. 649 000 og bilens kilometerstand var på 88 000 kilometer. I salgsannonsen var bilen omtalt som en «Strøken topputstyrt bil» med tolv måneders garanti.

Flere feil med bilen

To dager etter kjøpet begynte motorlampen å lyse. Kjøper leverte bilen på verksted, men problemet dukket opp igjen like etter reparasjonen. Det ble avdekket at problemene var tilknyttet ledningsnettet, gasspjeldet, ad-blue systemet og injectorene. Bilen var etter dette inn og ut av verksted i åtte måneder, men uten at feilene ble utbedret. Kjøper viste til at feilene fremsto som de samme hver gang bilen ble sendt inn på verksted og at det fantes en arbeidsordre fra forrige eier hvor samme problem sto oppført. Det ble anført at bilen ble solgt med en mangel.

Osloadvokatene – Feil antall hestekrefter ga rett til heving av bilen

Osloadvokatene – Feil antall hestekrefter ga rett til heving av bilen

Dersom bilselger har gitt uriktige opplysninger om bilens hestekrefter vil dette utgjøre en kjøpsrettslig mangel som kan gi rett til heving.

osloadvokatene.no/kontrakt/bil/feil-antall-hestekrefter-ga-rett-til-heving-av-bilen/

Forbrukerkjøpsloven kom til anvendelse

Ettersom salgsavtalen var inngått mellom en forbruker og en næringsdrivende ble det slått fast at forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 kom til anvendelse, se § 1.

En eller flere ulike mangler

Det var uomtvistet at det forelå en periodisk feil ved bilen ettersom den hadde vært på verksted gjentatte ganger ifm. med det samme problemet. Det ble videre lagt til grunn at det forelå en kjøperettslig mangel etter forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd a) og § 15 annet ledd b). Det tvilsomme var hvorvidt det forelå en og samme gjentakende mangel, eller om det var flere ulike mangler ved bilen, slik at kjøper måtte finne seg i ytterligere avhjelp, og ikke kunne kreve prisavslag eller heving.

Selger hadde rett til to avhjelpsforsøk

Kjøper hadde oppgitt at feilene med bilen hadde de samme symptomene hver gang. Utvalget la dermed til grunn at problematikken utgjorde en og samme mangel. Etter forbrukerkjøpsloven § 30 annet ledd hadde selger i utgangspunktet ikke adgang til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. Det måtte isåfall foreligge særlige grunner dersom ytterligere avhjelp skulle være rimelig. I foreliggende sak var det utført minst tre utbedringsforsøk og utvalget fant at det ikke forelå grunn til ytterligere avhjelp.

Heving på grunn av mangel

Kjøper fikk medhold i sitt krav om å heve kjøpet etter forbrukerkjøpsloven §§ 32, hvor det fremgår:

I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Utvalget fant det klart at mangelen ikke var uvesentlig. Det ble vektlagt at selger hadde foretatt en rekke forsøk på retting uten hell og at feilene ved bilen påvirket selve kjøringen. Kjøper fikk dermed tilbake kjøpesummen i sin helhet, herunder kr. 649 000.

Har du et krav om heving på grunn av mangel? Kontakt Osloadvokatene!


Relaterte artikler