Feil antall hestekrefter ga rett til heving av bilen


En forbruker fikk medhold i krav om heving av bilkjøpet da den kjøpte bilen hadde færre hestekrefter enn selger hadde opplyst.

Skulle ha 239 hestekrefter

En forbruker kjøpte i 2016 en 2011-modell Audi Q7 gjennom en bruktbilforhandler. Bilen var annonsert med 239 hestekrefter og prisen var kr 595.000. Kort tid etter kjøpet fikk kjøperen på et verkstedsbesøk vite at bilen kun hadde 204 hester. Han henvendte seg til selgeren samme dag og ba ham sjekke dette. Selgeren svarte at antall hestekrefter kom opp automatisk da han la ut bilen på finn.no. Kjøperen fremsatte da på bakgrunn av uriktige opplysninger krav om heving av kjøpet.

Uriktige opplysninger

Siden saken gjaldt kjøp mellom næringsdrivende og forbruker, reguleres forholdet av forbrukerkjøpsloven. Selv om bilen ble solgt «som den er» foreligger det etter loven en mangel dersom selgeren har gitt uriktige opplysninger om tingen som han burde kjenne til og som forbrukeren har grunn til å regne med å få. Mangel foreligger videre ikke dersom selgeren har rettet dette på en tydelig måte eller forholdet ikke har virket inn på kjøpet.

Nykjøpt elbil hadde ikke den rekkevidde som opplyst

Rekkeviddeangst er et kjent fenomen blant dagens elbileiere. Hva skal til for å heve kjøpet av elbil når rekkevidden ikke svarer til det opplyste?

osloadvokatene.no/privat/forbruker/bil/elbil/

Motorens størrelse var viktig for kjøper

Selgeren gjorde gjeldende at opplysningene om bilens reelle hestekrefter fremgikk både av EU-kontrollen og av vognkortet, som begge var tilgjengelige for kjøperen ved kjøpet. Utvalget fant imidlertid ikke at dette gjorde at opplysningen var rettet på tydelig måte før kjøpet. Det kunne heller ikke finnes sannsynlig at forholdet ikke hadde virket inn på kjøpet. Kjøperen hadde gjort det klart for selger at han la stor vekt på motorens størrelse og antall hestekrefter ved valg av bil. Han ville ikke ha kjøpt bilen dersom han visste om dette forholdet. Det var videre dokumentert vesentlig prisforskjell på sammenliknbare biler med henholdsvis 204 og 239 hestekrefter. Utvalget la med dette til grunn at den uriktige opplysningen om hestekrefter utgjorde en mangel.

Kunne ikke avhjelpes med prisavslag

For at kjøpet kan heves må mangelen etter loven ikke være uvesentlig. Utvalget uttalte at et prisavslag i dette tilfellet ville kunne avhjelpe selve verdireduksjonen som avviket i hestekrefter representerte, men at et prisavslag ikke avhjelper mangelen i tilstrekkelig grad. Utvalget la stor vekt på at motorens størrelse og antallet hestekrefter var viktige faktorer for kjøperen ved valget av bil. Han hadde i realiteten fått en bil med andre egenskaper enn det som var avtalt og forutsatt. På bakgrunn av dette kom utvalget til at kjøperen hadde krav på å heve kjøpet.


Relaterte artikler