Knekt fjær, støy i turbo og rust under hele bilen var mangel som førte til heving


En mann kjøpte sommeren 2017 en brukt VW Golf V 2007 modell. På kjøpstidspunktet hadde bilen gått 120 000 km. Kjøpesummen ble avtalt til kr. 62 500.

«Bilen er i god teknisk stand»

I følge salgsannonsen som ble lagt ut på Finn.no var bilen i god teknisk stand. Det fulgte med både sommer- og vinterdekk med godt mønster. Videre var det opplyst at bilen var inne til EU-kontroll i mars 2017, kun et par måneder før kjøpet ble inngått. På det tidspunktet hadde bilen gått omkring 117 000 km. I EU-kontrollen hadde bilen blitt godkjent frem til 2019.

Selgeren var ikke bilkyndig

Selgeren var en kvinne på 19 år som nylig hadde overtatt bilen fra morens dødsbo. Hun hadde heller ikke hatt førerkort lenge og var ikke særlig bilkyndig. Den noe eldre broren stod imidlertid oppført som medeier. Han hadde kjørt bilen omtrent 3 000 km, og hadde derfor relativt god kjennskap til bilen. Kjøperen var på sin side yrkessjåfør og følgelig godt kjent med biler.

Oppdaget mangler allerede på vei hjem med bilen

Kjøperen reklamerte selv overfor selgeren tre dager etter kjøpet. Her ble det gjort gjeldene at allerede under hjemreisen hørte kjøperen ulyder som ikke hørtes bra ut. På grunn av disse ulydene leverte kjøperen bilen hos en mekaniker som undersøkte den. Her ble det avdekket flere feil med bilen, bl.a. knekt fjær, støy i turbo og rust under hele bilen. På denne bakgrunn mente kjøper at det var grunnlag for å heve kjøpet.

Kontaktet Osloadvokatene

Selgeren nektet å gå med på at kjøpet skulle heves. Kjøperen tok derfor kontakt med Osloadvokatene ved advokat Adam Ahlquist. Som følge av at selgeren nektet å gi seg tok advokat Ahlquist ut forliksklage for å få rettslig behandling av saken. Forliksrådet avsa imidlertid dom hvor selgeren ble frifunnet.

Kjøpesum tilbake etter bilkjøpet – Kontakt Osloadvokatene

Kjøpesum tilbake etter bilkjøpet – Kontakt Osloadvokatene

Osloadvokatene forklarer i hvilke tilfeller man har krav på kjøpesum tilbake etter bilkjøpet. Les mer her, og ta gjerne kontakt!

osloadvokatene.no/kontrakt/bil/bilkjopet/

Tok saken til tingretten

Kjøperen tok i samråd med advokat Ahlquist ut stevning for tingretten fordi de mente dommen i forliksrådet var feil. Saken fikk derfor en ny rettslig vurdering.

Vurdering fra mekanikeren

Bilen ble undersøkt hos Mekonomen Bilverksted som utarbeidet en rapport over feil ved bilen. Her fremgår det bl.a. at bilen hadde knekt fjær foran, slitt dekk bak, vibrasjoner i drivverk, støy fra turbo, lekkasje fra kjølevannstanken, mye røyk fra eksosanlegget, lite effektiv aircondition, løst sidespeil, noe rust og generelt lakkskader.

Det forelå også rapporter som viste at utbedring av de fleste av disse skadene ville koste om lag kr. 70 000 i utbedre.

Det rettslige utgangspunkt

Bilen var solgt «som den er» mellom to privatpersoner. Kjøpsloven § 19 kom derfor til anvendelse i vurderingen av om det forelå en mangel. Hvor en ting er solgt «som den er» skal det mer til for at det foreligger en mangel enn hvis det ikke er tatt et slikt forbehold. Etter kjøpsloven § 19 foreligger det likevel en mangel dersom et av vilkårene i bokstav a-c er oppfylt. Hvis man konstaterer at det foreligger en mangel kan kjøperen kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning og/eller heving. For å kunne heve kjøpet kreves det at mangelen er vesentlig jf. kjøpsloven § 39.

Det forelå en mangel

Retten vurderte om bilen var «i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers» jf. kjøpsloven § 19 første ledd bokstav c. Retten gikk konkret inn på hver feil med bilen. Noen av feilene mente retten ikke var kjøpsrettslige mangler, mens noen burde kjøperen oppdaget før kjøpet ble inngått jf. kjøpsloven § 20.

Retten kom imidlertid til at både den knekte spiralfjæren var en mangel. Også lekkasjen på kjølevesketanken ble ansett som en mangel.

Fikk heve kjøpet

De to manglene retten hadde funnet ved bilen var blitt opplyst å koste nesten kr. 20 000 å fikse. Dette utgjorde minst 31% av kjøpesummen. Spørsmålet var om dette kunne anses som en vesentlig mangel som i så fall ville medføre at kjøperen kunne heve kjøpet. Til dette svarte retten ja. Mangelen var derfor vesentlig og kjøperen fikk tilbake alle pengene han hadde betalt mot at selger fikk tilbake bilen. Kjøperen fikk også tilkjent sakskostnader fra selgeren.

Har du kjøpt en bil med feil eller mangler?

Osloadvokatene er eksperter på alle typer tvister som kan oppstå etter et bilkjøp. Vi erfarer at det er mye større sjanse for å nå frem med kravet ditt hvis du er representert av en advokat. Kontakt oss i dag med din sak!


Relaterte artikler