Ga uriktige opplysninger om bilens servicehistorikk og antall tidligere eiere - kjøper fikk hele kjøpesummen tilbake!


Forbrukerklageutvalget fattet nylig vedtak om heving av bilkjøp på grunn av at bilen hadde flere mangler. Kjøper fikk tilbake nær kr. 500 000,- samt erstatning.

Utvalget fant det sannsynliggjort at det forelå en rekke feil ved bilen. Feilene, sett i lys av bilens alder og kjøpesum, talte for at det forelå en ikke uvesentlig mangel som ga hevingsgrunnlag.

«Nydelig», «meget velholdt» og «meget godt utstyrt» bil lagt ut for salg

Sommeren 2017 kjøpte mannen en bruktimportert 2014-modell BMW 525 DAT Xdrive av selger. Kjøpesummen var på kr. 479 000,- og bilens kilometerstand utgjorde 66 700. I salgsannonsen var det opplyst at bilen var «nydelig», «meget velholdt» samt «meget godt utstyrt». Det stod videre at den skulle ha «servicehistorikk». I tillegg til dette hadde bilselger opplyst at det kun hadde vært to tidligere eiere av bilen og at bruktbilgarantien skulle være fullstendig.

Service avdekket flere feil

Kun noen dager etter kjøpet ble bilen sendt til service og undersøkt. Verkstedet anmerket blant annet fusking på navigasjonssystemet, at slitasjesensoren på fremre bremseklosser var defekt og at det var lekkasje og rift i bakre luftbelger. Verkstedet foretok utbedring av noen av forholdene, som selger deretter betalte fakturaen for.

Osloadvokatene – Hevet kjøpet av 26 år gammel motorsykkel

Osloadvokatene – Hevet kjøpet av 26 år gammel motorsykkel

Kjøper av motorsykkel fikk heve kjøpet da motorsykkelen var i dårligere stand enn det som kunne forventes etter beskrivelsen i salgsannonsen.

osloadvokatene.no/kontrakt/bil/hevet-kjopet-av-26-ar-gammel-motorsykkel/

Fikk problemer på biltur i Europa

På ferie i Europa noen uker etter reparasjonen oppdaget kjøperens kone flere feil med bilens nivåregulering og navigasjonssystemet. Hun leverte bilen på et verksted i Tyskland som utbedret feilene. I den forbindelse ble kjøper gjort kjent med at bilen hadde hatt fem tidligere eiere, og ikke to slik selger hadde opplyst om før kjøpet.

Etter ferien tok kjøper kontakt med selger og krevde heving av kjøpet. Han hevdet det forelå en ikke uvesentlig mangel. Saken ble brakt inn for Forbrukerrådet, men der kom partene ikke til enighet. Saken ble deretter overført til Forbrukerklageutvalget.

Ikke uvesentlig mangel

Utvalget viste først til forbrukerkjøpsloven § 1 og slo raskt fast at det dreide seg om et forbrukerkjøp ettersom selger var næringsdrivende og kjøper var forbruker. Det ble deretter vist til feilene som hadde blitt avdekket etter overtakelsen. Utvalget fant at disse, tatt i betraktning av bilens lave alder og kjørelengde samt den høye prisklassen og presentasjonen i salgsannonsen, utgjorde en kjøperettslig mangel.

For at kjøpet kunne heves måtte mangelen ikke være uvesentlig, jf. forbrukerkjøpsloven § 32. Utbedringskostnadene for å gjøre bilen mangelfri utgjorde kr. 80 000,-. Dette, sett i lys av at bilen kun var tre år gammel og relativt dyr, talte for heving.

Kjøper fikk heve og ble tilkjent erstatning

Utvalget ga derfor kjøper medhold i sitt krav om heving og erstatning for kostnader påført som følge av mangelen. Dette utgjorde nesten kr. 500 000,-.

Når bør jeg kontakte advokaten for å heve bilkjøpet?

Du bør kontakte advokaten når du oppdager en mangel som ikke er bare en bagatell eller når bilen har vært på verksted flere ganger og du mener at det er nok. Det er viktig å reklamere overfor bilfirmaet straks du oppdager noe feil, ellers kan du miste retten til å heve bilkjøpet. En advokat vil også sjekke om det er reklamert og gjerne sende over en skriftlig «fortsatt reklamasjon» for å kunne dokumentere reklamasjonen for ettertiden. Vårt beste råd er å kontakte Osloadvokatene og høre om du kan heve kjøpet.


Relaterte artikler