Velkommen til Osloadvokatene!


Osloadvokatene er blant landets ledende advokatfirmaer innen blant annet personskade, familierett, arv, skifte, skilsmisse, barnefordeling, tvister med NAV, arbeidsrett, oppsigelser, bedrift- og kontraktsrett og eiendomsrett.
Vi sjekker også om du har krav på fri rettshjelp.
Send oss en epost eller ring hvis du trenger en dyktig advokat.

Hvorfor bruke Osloadvokatene?

  • 20 års erfaring
  • Ledende innen familierett, erstatningsrett, arbeidsrett, eiendomsrett og kontraktsrett
  • Eget team som jobber med hvert sitt områder - det sikrer deg en ekspert
  • Har erfaring fra flere hundre liknende saker - vi har gjort det før!
  • Vi søker alltid om fri rettshjelp eller forsikringsdekning av dine advokatutgifter

Få hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse her så vil vi finne frem til en advokat som jobber med det du lurer på. Vedkommende vil ringe deg i løpet av dagen. Det er helt uforpliktende. Vi synes det alltid er hyggelig å bli kontaktet. Vi er her for å hjelpe og vi tar saker fra hele Norge selv om vi har kontor i Oslo.

Våre advokater


Advokat (permisjon som dommerfullmektig) Les mer om Karl
Alle advokater

Siste fagartikler

Pasientskade

Uføretrygd etter klage

Innhentet NAV dokumentene Advokat  Thomas Larsen startet oppdraget med å inngi en fristavbrytende klage. Det er viktig fordi man ellers risikerer å oversitte klagefristen. Samtidig innhenter vi sakens dokumenter fra NAV. Fra hele landet sender...

Forsikring

Hadde tegnet reiseforsikring, fikk ikke dekket regning

Hun hadde tegnet reiseforsikring for et kortere opphold i utlandet. Hun kollapset og ble innlagt på sykehus, hvoretter det ble gjennomført en lang rekke undersøkelser. Resultatet var en skyhøy sykehusregning, som hun regnet med ville bli dekket av...

Bil

Heving av bilkjøp

Hva innebærer heving av bilkjøpet? At bilkjøpet heves innebærer i praksis at kjøperen får kjøpesummen tilbake og at selgeren får bilen tilbake. Partenes ytelser blir tilbakeført, og det settes en strek over avtaleforholdet. Vilkårene for...

Privat

Fikk erstatning for voldtekt selv om straffesaken ble henlagt

Fikk erstatning for voldtekt  Kontoret for voldsoffererstatning ga klient medhold i erstatningskravet, og viste til at det forelå en kvalifisert grad av sannsynlighetsovervekt for at klient hadde blitt utsatt for voldtekt. Klient ble dermed tilkjent...

Privat

Tatt for juks på eksamen?

Hva skal til for at det foreligger juks? For at det skal være grunnlag for å fatte vedtak om annullering eller utestengelse på bakgrunn av juks på eksamen må både et subjektivt og et objektivt...

Kjøp/salg

Selger omregistrerte ikke hunden ved salg

Omregistrerte ikke hunden ved salg! Hundeoppdretteren solgte hunden uten å overføre eierskapet til kjøper av hunden. Kjøper av hunden solgte deretter hunden videre til en ny kjøper i en annen del av landet. Den nye...

Bil

Heve kjøp av snøscooter

Snøscooteren i vesentlig dårligere stand... I et ferskt vedtak avsagt av forbrukertvistutvalget, opplevde kjøperen av en snøscooter at den var i en helt annen stand enn forventet. Snøscooteren var en 2010-modell av  typen Ski-doo xrs...

Familie/arv/skifte

Hva har du rett på ved samlivsbrudd eller skilsmisse?

Hvordan deles verdiene ved samlivsbrudd eller skilsmisse Ved samboerskap deles verdiene i hovedsak etter eiendomsgrensene, mens man ved ekteskap som utgangspunkt deler verdiene likt. Om man ønsker en annen fordeling, så må man opprette en...