Advokat Oslo


Advokat Oslo

Er du ute etter advokat oslo er Osloadvokatene det naturlige valget. Osloadvokatene har spesialisert seg på familierett, eiendomsrett, kontrakts- og avtalerett, selskapsrett, arbeidsrett, konkurs og gjeldsforhandlinger, entrepriserett, eiendoms- og naborett og tvisteløsninger.

Hvordan finne en god og riktig advokat for deg i Oslo?

Når du er ute etter å finne frem til det som er riktig advokat for deg er det viktig å avklare om advokaten har erfaring fra det rettsområde som du trenger hjelp til. Det finner du nærmere opplysninger om her:

Les om våre advokater

Osloadvokatene består av disse dyktige advokatene, som hjelper deg med personskade, familierett, arv, skifte, skilsmisse, barnefordeling, NAV og mer

osloadvokatene.no/advokatene/

Prosedyreerfaring

Mange saker går videre til retten. Blandt advokater i Oslo og særlig hos Osloadvokatene jobber vi domstolnært. Det innebærer at sakene være ofte går til retten og våre advokater i Oslo har betydelig prosedyreerfaring. Kanskje særlig saker innen familierett går ofte til retten. De advokatene som jobber med dette området har lang erfaring innen prosedyre.

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler barn

Ved et samlivsbrudd er det viktigste å komme til enighet om hvor barn skal bo, og hvor mye tid de skal tilbringe med den av foreldrene de ikke bor hos.

osloadvokatene.no/familie/barn/

Sjekk prosedyreerfaringen blant advokater i Oslo

Siden det blant advokatene i Oslo, og særlig de som arbeider i de store advokatfirmaene som gjerne jobber med forretningsadvokater, er mange som aldri fører saker for domstolene, kan det være en fordel å forhøre seg om dette på forhånd. Mange søker bare etter advokat oslo eller advokat fra Oslo. Dermed er det ikke så lett å se hvilken advokat som har lang erfaring innen prosedyre.

Hvis du ønsker en erstatningsadvokat fra Oslo kan vi hjelpe deg

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler trafikkskade

Har du kollidert med bil eller motorsykkel? Har du blitt skadet av trikk eller buss? Osloadvokatene kan personskadeerstatning ved trafikkskade!

osloadvokatene.no/erstatning/trafikkskade/

Utdanning og advokatbevilling

For å bli advokat må man først gjennomføre master i rettsvitenskap (tidligere juridisk embetseksamen) som er normert til 5 år. Ved bestått eksamen blir man jurist.

For å bli advokat må man i tillegg ha arbeidet i 2 år som advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig. Man må videre ha erfaring fra domstolene. En advokatfullmektiger må føre minst tre saker for domstolene. Fullmektigene må også gjennomføre det obligatoriske advokatkurset, og ha hederlig vandel.

Alle advokater som er medlem i Den Norske Advokatforening plikter dessuten å ta etterutdanning, som for hver femårsperiode utgjør 80 timer med forskjellige valgfrie kurs.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom