Osloadvokatene har konkurransedyktige priser


Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid. Salærsatsen vil også fastsettes ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. Timesatsen varierer fra kr 2 200,- til kr 4000 eks mva og fastsettes ved inngåelsen av hvert enkelt oppdrag. Timesatsen vil fremgå av klientavtalen/oppdragsbekreftelse.

Har du krav på fri rettshjelp?

Fri rettshjelp ytes av advokater og betales helt eller delvis av Staten. Fyll ut skjemaet vårt for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp fra advokat.

advokat.no

Følger advokatforeningens regler

Osloadvokatene følger advokatforeningens regler for god advokatskikk og konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester.

Forskriften innebærer at du ved hvert oppdrag vil få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn og hvordan salæret beregnes. Det kan også avtales et det skal innbetales forskudd.

Vi presiserer at ingen oppdrag anses akseptert fra vår side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse eller via en skriftlig klientavtale som omfatter oppdraget.

Suksesshonorar

Osloadvokatene har ikke anledning til å ta saker på såkalt «no cure no pay» basis, hvor salæret kan fastsettes som en del eller prosent av sakens resultat.

Derimot vil det kunne inngås en avtale om såkalt «suksesshonorar», hvor salæret beregnes endelig når sakens resultat er avklart. Da vil du få en lavere timesats hvis saken tapes og en høyere sats hvis saken ender med det som er avtalt som «suksess».

Sammen med oppdragsbekreftelse og klientavtale vil du få kopi av alminnelige oppdragsvilkår, hvilket utgjør avtalen mellom Osloadvokatene og deg.

Fakturaene skal alltid være ryddige og oversiktlige.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom