Karriere hos Osloadvokatene


Osloadvokatene jobber med meningsfulle saker som kan endre fremtiden til folk.

Vil du jobbe i et mellomstort advokatfirma der du får ansvar for egne klienter?
Du vil få råd og veiledning fra erfarne advokater, men det er ditt faglige skjønn som til slutt er avgjørende. Det er slik du utvikler et godt judisium.

Erfaring fra fullmektigperiode

Her får du stå på egne ben. Først får du en hel ukes opplæring alene med en prinsipal. Her går dere igjennom:

  • Klientbehandling
  • Dataprogrammet advisor og infoeasy
  • Regler for fri rettshjelp
  • Regler om forsikringsdekning
  • Praktisk veiledning i forbindelse med rettssaker

Deretter får du tildelt egen prinsipal som jobber på samme rettsområde og som du kan spørre når du lurer på noe. I tillegg får du månedlige tilbakemeldinger, slik at du  kan måle egen fremgang både på det faglige og den økonomiske siden av å være advokat.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Ledig stilling

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema