Ekskonen begikk ID tyveri av mannens signatur


En kvinne skulle kjøpe en bil og forfalsket sin tidligere ektemanns signatur. Dette er en ganske vanlig form for ID tyveri som vi ser fra mange saker.

Det kan være fristende å forfalske en tidligere ektefelles signatur når du vil kjøpe deg noe nytt, men dette er identitetstyveri.

ID-tyveri

Å forfalske en underskrift er å anse som identitetstyveri. Banken eller finansinstitusjonen vil forholde seg til det som står på dokumentet og kreve penger fra den som ser ut til å ha signert på dokumentet. Det kan være vanskelig å komme seg ut av dette.

Bruk advokat

Det kan være lønnsomt å bruke advokat ved identitetstyveri. Som regel vil din innboforsikring dekke advokatutgiftene. Osloadvokatene vil sjekke dette for deg. Det er imidlertid noen få forsikringsselskaper som har dårligere vilkår og ikke dekker slik hjelp.

Osloadvokatene – Utsatt for ID-tyveri? Dette må du vite

Osloadvokatene – Utsatt for ID-tyveri? Dette må du vite

Har du blitt utsatt for ID-tyveri? Da er tiden knapp. Her er en oversikt over hva du må gjøre hvis du mistenker at andre benytter seg av din identitet.

osloadvokatene.no/inkasso/utsatt-id-tyveri-dette-ma-du-vite/

Kjøp av bil

I denne saken var det snakk om å kjøpe en bil. Ekskona hadde signert med eksmannens underskrift på lånedokumentet hos forhandleren. Han ble dermed stående som medlånetaker. Da mannen senere skulle ha lån til å kjøpe seg en bolig, fikk han rede på dette, og kontaktet advokat.

Beviste at det ikke var hans signatur

Santander forholdt seg til lånedokumentet og ba advokaten om å bevise at det ikke var mannens underskrift. Når Santander fikk dette bevist, slettet de mannen som medlånetaker.

Kontakt Osloadvokatene om du har vært utsatt for ID-tyveri!

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

 


Relaterte artikler