Gratis advokathjelp ved ID-tyveri


ID-tyveri er blitt et økende problem i dagens samfunn. Stadig flere blir utsatt for det, og konsekvensene for den enkelte kan være store. Ofte er det helt nødvendig å engasjere en advokat for å ordne opp etter et ID-tyveri. Da er det godt å vite at svært mange får dekket advokatutgiftene sine gjennom forsikringer eller medlemskap i fagforeninger.

LO-medlemmer

Gjennom LOfavør får alle som er medlem i et LO-forbund dekket sine advokatutgifter opp til 1 million i saker som omhandler ID-tyveri. Forsikringen heter Kollektiv hjemforsikring. Den gjelder for alle medlemmer av LO, med noen få unntak. Du trenger ikke betale noe ekstra for å ha den forsikringen, det er allerede betalt gjennom medlemskontingenten til LO. Se mer informasjon om forsikringen her.

Tekna og YS

Er du medlem av Tekna eller YS får du tilbud om å tegne forsikringer gjennom fagforeningen. Hvis du har innboforsikring gjennom fagforeningen din, får du dekket advokatkostnadene ved ID-tyveri. Tekna og YS har til sammen nærmere 300 000 medlemmer. Her kan du lese mer om forsikringene Tekna Innbo og YS Innbo.

Innboforsikringer

Flere forsikringsselskap tilbyr forsikring mot identitetstyveri gjennom sine innboforsikringer. Her må du være klar over at det normalt ikke dekkes gjennom den «vanlige» innboforsikringen. For å få det dekket må du som regel ha utvidet innboforsikring, som selskapene ofte kaller «super» eller «pluss». Les mer om innboforsikringene til Gjensidige, If, Storebrand og Rema.

Osloadvokatene – Utsatt for ID-tyveri? Kontakt Osloadvokatene!

Osloadvokatene – Utsatt for ID-tyveri? Kontakt Osloadvokatene!

Å bli utsatt for ID-tyveri er svært belastende. Ved å kontakte Osloadvokatene får du en fagmann til å støtte deg gjennom hele den kommende prosessen

osloadvokatene.no/inkasso/utsatt-id-tyveri-kontakt-osloadvokatene/

Andre forsikringer

Mange spesialforsikringer dekker også advokatbistand ved identitetstyveri. Både Help og BankNorwegian har egne forsikringer spesielt for ID-tyveri. Hos Codan Forsikring får du forsikring mot identitetstyveri helt gratis så lenge du er medlem der. I Tryg Forsikring får du dekket advokatutgiftene dine ved identitetstyveri hvis du er Tryg Pluss medlem. Det blir du ved å ha minst en hovedforsikring og minimum to andre valgfrie forsikringer.

Osloadvokatene hjelper deg

Dette er ikke en uttømmende oversikt, så mange andre forsikringer kan også dekke advokatutgiftene dine. Hvis du synes det er vanskelig å orientere seg i jungelen av forsikringer, så hjelper advokaten din deg selvfølgelig med det. Advokaten vil alltid undersøke om du kan ha krav på få dekket advokatkostnadene og hva forsikringen evt. dekker.

Har du blitt utsatt for ID-tyveri, eller mistenker du at du har blitt det? Da bør du snarest kontakte Osloadvokatene. Vi hjelper deg med å begrense skaden, undersøke dine forsikringer og bistå deg med det juridiske.


Relaterte artikler