Utsatt for ID-tyveri? Dette må du vite


ID-tyveri er blitt et stadig økende problem i dagens digitale samfunn. Her skal vi gi en kort gjennomgang av hva du bør foreta deg når du mistenker at du er blitt utsatt for ID-tyveri.

  • Handle raskt – Det er svært viktig at du handler raskt med en gang du får mistanke om at du kan ha blitt utsatt for ID-tyveri. Jo fortere du reagerer, desto mindre skade kan identitetstyven utrette.
  • Kontakt banken – Ta straks kontakt med banken din og informer dem om hva som har skjedd. Etterspør informasjon om noen har foretatt seg noe i ditt navn. Det kan være å endre adressen din, søke om nytt kort, søke om kreditt o.l.
  • Kontakt kredittselskapene – I Norge er det fire selskaper som kan foreta kredittvurderinger av privatpersoner. Du bør kontakte alle og be dem legge inn kredittsperre på deg. Selskapene er: Bisnode, Creditsafe, Experian og Evry. Du bør også spørre dem om noen har søkt om kreditt på deg nylig. Hvis ja, ring angjeldende bank og be de avslutte søknadsprosessen.
  • Følg med på postkassen din – Mange ID-tyver finner rett og slett nødvendig informasjon ved å overvåke postkassen din. Da henter de ut sensitiv informasjon ved å lese dine brev. Sørg for at postkassen er låst. Du kan også kontakte Posten og be om å få sperret adresseendring. Da er du sikret at posten din kommer til deg.
  • Google deg selv – Du bør foreta et googlesøk med ditt eget navn. Dukker det opp noe mistenkelig der, bør du straks kontakte siden eller selskapet som står bak. Du kan også foreta et søk på 1881 for å sjekke om det er noe nytt telefonnummer registrert på deg.
  • Anmeld det til politiet – Dette er svært alvorlige saker som straks bør anmeldes til politiet.
  • Kontakt forsikringsselskapet ditt – De fleste forsikringsselskaper har egne ID-tyveriforsikringer. Det er imidlertid mange som også har slik forsikring inkludert i innboforsikringen, se bl.a. If og Gjensidige. LO-medlemmer har gratis advokathjelp opptil 1 000 000 kr gjennom LOfavør Kollektiv hjemforsikring.
  • Kontakt advokat – Det kan bli en lang rettslig prosess i etterkant av et ID-tyveri. Da er det viktig at advokaten kommer inn i bildet så tidlig som mulig. Hvis du kontakter oss med en gang, hjelper vi deg med alt det praktiske.

Jeg har gjort alt dette, hva skjer nå?

Nå begynner prosessen med å sørge for at du ikke blir personlig skadelidende etter ID-tyveriet. Det vil antakelig komme flere krav mot deg som må bestrides. Hvis ikke dette gjøres kan det gå helt til inkasso og tvangsutlegg. Dette kan være en møysommelig prosess som kan være svært vanskelig for den enkelte. Osloadvokatene er imidlertid eksperter på dette området og bistår deg gjennom hele prosessen. Ved å engasjere oss slipper du å bruke mer tid enn nødvendig på etterdønningene etter ID-tyveriet.


Relaterte artikler