ID-tyv stjal hytte på fjellet


Å bli utsatt for ID-tyveri kan være svært belastende og få store konsekvenser for fornærmede. Det kan utspille seg på svært mange ulike måter. Osloadvokatene har erfaringen og hjelper deg med din sak

Hytta ble stjålet med hjelp av ID-tyveri

En kvinne opplevde marerittet da hytta på fjellet ble stjålet av en ukjente gjerningsmann. Svindelen ble oppdaget av en oppmerksom takstmann som hadde fått i oppdrag å utarbeide takst av hytta i forbindelse med et forestående salg. Takstmannen fattet mistanke da nøkkelen ikke lå på avtalt sted. Han henvendte seg derfor til naboene som kunne opplyse at de aldri hadde sett kvinnen som angivelig var eier av hytta.

Stjal identiteten til en ung kvinne

Gjerningsmannen hadde stjålet identitetspapirene til en ung kvinne som var helt intetanende til svindelforsøket. Hun ble utsatt for ID-tyveriet høsten 2016, uten at hun ble oppmerksom på det.

Fikk tinglyst skjøte

Utstyrt med kvinnens identitetspapirer satte gjerningsmannen i gang en prosess for å overta hjemmelen til hytta. Han sendte inn papirer til Statens kartverk hvor det fremgikk at den unge kvinnen hadde kjøpt hytta fra den egentlige eieren. Dette ble tinglyst, og plutselig hadde gjerningsmannen dokumentasjon på at den unge kvinnen var rettmessig eier av hytta.

Osloadvokatene – Hva er ID-tyveri?

Osloadvokatene – Hva er ID-tyveri?

Flere og flere blir utsatt for ID-tyveri. Dagens digitaliserte samfunn gjør det vanskelig å forsvare seg. Men hva er ID-tyveri egentlig? Få svaret her!

osloadvokatene.no/inkasso/hva-er-id-tyveri/

Satte i gang salgsprosess

Gjerningsmannen satte da i gang en prosess med å få solgt hytta i den unge kvinnens navn. Hvis det ikke hadde vært for den oppmerksomme takstmannen kunne hytta blitt solgt uten at noen fattet mistanke. Det ville vært en reell fare for at svindelen ikke hadde blitt oppdaget før gjerningsmannen hadde fått overført pengene til sin konto.

Rettslig prosess etter svindelforsøket

Selv om svindelforsøket ble avslørt før det fikk altfor store konsekvenser blir det som regel en rettslig prosess i etterkant av slike saker. I dette tilfellet kunne ikke Kartverket uten videre føre hytta tilbake til riktig eier. Først måtte hun sikre hytta gjennom en midlertidig forføyning til domstolen. Deretter må saken opp til forliksrådet for å få en endelig avgjørelse der på at Kartverket kan tilbakeføre hjemmelen til riktig eier.

Kontakt Osloadvokatene

Har du opplevd noe lignende? Ta kontakt med Osloadvokatene snarest. Vi hjelper deg med alt det praktiske. Vi sørger for å begrense tapet ditt og ordner med det rettslige etteroppgjøret. Mange har også krav på gratis advokathjelp i slike saker gjennom sine forsikringer. Les mer om det her.


Relaterte artikler