Arbeidskontrakt og arbeidsforhold


Les mer om:

Har du fått beskjed fra virksomheten om at du må redusere lønnsutgiftene? Er det enkelte ansatte som ikke holder mål? Må du si opp ansatte som har underslått penger eller stjålet noe?

Osloadvokatene kan arbeidsrett!

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Relevante saker:

Hvilke oppsigelsesfrister gjelder
Forskjellige vilkår for avskjed og oppsigelse